Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας παρουσία Λεβεντάκη

Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2019 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2019 19:00
Παρουσία του νεοεκλεγέντος δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη και των εκλεγέντων με το συνδυασμό του δημοτικών συμβούλων, Γιώργου Ασημακόπουλου και Παναγιώτη Αλευρά, διεξήχθη η χθεσινή Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου Τριφυλίας, ο οποίος δε βρισκόταν στο Δημοτικό Μέγαρο Κυπαρισσίας, επειδή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τριφυλίας, όπου συνεδριάζει και η Ο.Ε., διεξάγονταν εκλογές των εκπαιδευτικών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν πέντε και, κυρίως, τυπικά, κι ένα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ωστόσο, η παρουσία του νεοεκλεγέντος δημάρχου στη συνεδρίαση «ώθησε» μέλη της Ο.Ε. να επιδείξουν ιδιαίτερο ζήλο κατά τη συζήτησή τους με αλλεπάλληλες ερωτήσεις, με συνέπεια η συνεδρίαση να διαρκέσει αρκετά!
Κι όχι τόσο λόγω ουσίας, αλλά για να αναφέρονται διάφορα, τα οποία ωστόσο δεν είχαν σχέση με το περιεχόμενο των θεμάτων, αφού για αυτά είχαν προηγηθεί ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες και έλυναν τις όποιες απορίες υπήρχαν εκ των υστέρων, μόλις χθες.
Πρώτο θέμα ήταν η επικύρωση του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών» που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Οικονομική Προσφορά». Αφού αναγνώστηκε το Πρακτικό με προσωρινό ανάδοχο την Κοινοπραξία Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα – Δημοπούλου Μαρία του Ιωάννη, ομόφωνα η Ο.Ε. αποφάσισε σύμφωνα με την εισήγηση, με την έκπτωση να είναι 33,85% και τον προϋπολογισμό μελέτης του έργου 95.300 ευρώ περίπου. Δεύτερο θέμα ήταν η άσκηση ή μη ένδικων μέσων (ανακοπή) κατά των αριθ. Α423/2017 & Α424/2017 αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, που αφορά στην τιμή για την εισφορά σε χρήμα στην ΠΕ3 της Κυπαρισσίας, για την επέκταση του σχεδίου πόλεως, που από 110 ευρώ «πήγε» στα 130 ευρώ και αυτό είναι προς όφελος του Δήμου, ως εκ τούτου ομόφωνα αποφασίστηκε να μην ασκηθούν ένδικα μέσα.
Τρίτο θέμα ήταν η έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης - Επισκευής Οδών», για την Ομάδα Α, που αφορά ασφαλτικά υλικά, με προϋπολογισμό μελέτης 25.221,6 ευρώ και ανάδοχο την εταιρεία Τζικάκης Ευστάθιος – Ριζάς Μένη.
Τέταρτο θέμα ήταν έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Πύργου», με προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία Λεωνίδας Σιώρης Ο.Ε. που έδωσε έκπτωση 48,7%, ενώ ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 49.993 ευρώ και ομόφωνα αποφάσισαν όπως η εισήγηση.
Πέμπτο θέμα ήταν η έγκριση του Πρακτικού ΙΙI εκ νέου ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας», ένα έργο που έχει τη δική του ιστορία με τεράστιες εκπτώσεις, προσφυγές – ενστάσεις, απόρριψη αναδόχων λόγω ελλιπών δικαιολογητικών κ.ά., με συνέπεια να καλείται η εταιρεία ΟΚΤΑΝΑ που έχει δώσει έκπτωση 18,20%, με τον κ. Ανδρινόπουλο και τον κ. Κουκούμη να θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επανάληψη, γιατι είναι μεγάλη έκπτωση!
Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, Γιώργος Λεβεντάκης, παρακολούθησε τη συνεδρίαση και παρενέβη σε κάποιες περιπτώσεις για διευκρινίσεις, ενώ για το πρώτο έργο ζήτησε να του δοθούν στοιχεία του αναδόχου, ώστε να επικοινωνήσει μαζί του, και το ίδιο να πράξει για όσα έργα προχωρούν έως ότου αναλάβει, για να πει στον ή στους αναδόχους να παίρνουν υλικά και συνεργεία για έργα από την κάθε περιοχή που εκτελούνται!
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αφορούσε στην τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας λιπαντικών, που έχει γίνει ύστερα από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τον κ. Λεβεντάκη να θέτει ρωτήματα για την ύπαρξη ή μη σχετικής αποθήκης που βρίσκονται τα λιπαντικά…Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις