Συνεδρίαση την προσεχή Τετάρτη με 24 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Πρώτη Δημοσίευση: 19/06/2017 10:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/06/2017 10:44
Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη, 21 Ιουνίου, στις 7.00 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού», ενώ θα το απασχολήσουν τα εξής θέματα:
1. Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης και Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π «Πελοπόννησος», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με κωδικό πρόσκλησης ΠΕΛ 25 ( Α/Α ΟΠΣ: 2082), της πράξης «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. & Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης»
2.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεσσήνης για υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Ε.Π «Πελοπόννησος», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με κωδικό πρόσκλησης ΠΕΛ 25 ( Α/Α ΟΠΣ:2082), της πράξης «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. & Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης»
3. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
4. Έγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
5  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME
6. Έγκριση απόφασης οικ. Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2017- Στοχοθεσία»
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων για δημοτικά τέλη
8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής σε χρηματικό κατάλογο
9. Μείωση Δημοτικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων
10.          Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων
11. Έγκριση κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Μεσσήνη
12.          Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων
13.          Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017
14.          Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017
15.          Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μεσσήνης»
16. Εισήγηση για έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στα Τ.Δ. Αβραμιού-Λευκοχώρας (Τμήμα ΙΙ)»
17.          Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
18.          Έγκριση εκδήλωσης «Αναβίωση εθίμου του Κλήδονα» στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού
19.  Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Βελίκας με χρήση πολιτιστικού τέλους
20. Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Λυκοτράφου με χρήση πολιτιστικού τέλους
21.          Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Νεοχωρίου με χρήση πολιτιστικού τέλους
22. Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Τριόδου με χρήση πολιτιστικού τέλους
23 .Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Ανάληψης με χρήση πολιτιστικού τέλους
24. Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Πιπερίτσας με χρήση πολιτιστικού τέλους.


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις