Συνεργασία Δήμου Μάνης με ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου

Πρώτη Δημοσίευση: 31/10/2018 18:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/10/2018 18:05
Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Δυτικής Μάνης με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη μελέτη και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της χημικής σύστασης παρθένων ελαιόλαδων ποικιλίας Κορωνέικης και χαρακτηριστικών του ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ στη Μάνη. Η σύμβαση θα υλοποιηθεί την περίοδο 01/10/2018 – 31/09/2020.
Το Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω του Εργαστήριου Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιόλαδου Καλαμάτας, θα συντονίσει και θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου στις εξής 6 φάσεις:
-Δημιουργία δικτύου ελαιοτριβείων για δειγματοληψίες
-Συλλογή –Κωδικοποίηση Δειγμάτων ελαιόλαδου
-Υλοποίηση χημικών/οργανοληπτικών αναλύσεων (κατηγοριοποιούνται σε τρεις φάσεις)
-Διάχυση –Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
 
Μικρή εξαγωγή
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη σύμβαση, το 2017 η παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία έφτασε τους 66.000 τόνους, επιμερισμένους σε 25.000 τόνους στο Δήμο Τριφυλίας, 5.000 τόνους στο Δήμο Δυτικής Μάνης, 6.000 τόνους στο Δήμο Καλαμάτας, 7.000 τόνους στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, 6.000 τόνους στο Δήμο Οιχαλίας και 17.000 τόνους στο Δήμο Μεσσήνης, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 1/3 περίπου της συνολικής παραγωγής της χώρας.
Πάνω από 2.000 τόνοι ελαιολάδου κατά μέσο όρο στην τριετία πιστοποιήθηκαν ως ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ και διατέθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους στο εξωτερικό.
Ωστόσο, λόγω προβλημάτων που εντοπίζονται από πρώτα στοιχεία αναλύσεων ελαιολάδων στις προδιαγραφές του ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ πιστοποιήθηκαν (2.000 τόνοι) σημαντικά μικρότερες ποσότητες ως ΠΟΠ από αυτές που παρήχθησαν τηρώντας το πρωτόκολλο παραγωγής (25.000 τόνοι).
Αποτέλεσμα, το επώνυμο αυτό προϊόν να εξαχθεί σε μικρότερες ποσότητες από αυτές που θα μπορούσε να έχει πιστοποιηθεί και τυποποιηθεί ως ΠΟΠ.
 
Βελτιστοποίηση
Όπως τονίζεται, η πιστοποίηση και πώληση της μισής τουλάχιστον ποσότητας του παραγομένου ως ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ελαιολάδου (12.500 τόνοι) με τιμή πώλησης 0,20 ευρώ πάνω απ' το συμβατικό προϊόν (τιμή αγοράς σήμερα) θα αποφέρει συνολικό εκτιμώμενο ετήσιο όφελος στους παραγωγούς της Μεσσηνίας 2.500.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 10% (μέσω του κύκλου εργασιών και της παραγωγικής διαδικασίας δημοτικά τέλη, φόροι κλπ), δηλαδή περίπου 250.000 ευρώ ετησίως, θα επιστρέφει στους Δήμους της Μεσσηνίας.
Επιπρόσθετα, η ανάδειξη του ελαιολάδου ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ως ενός επώνυμου εθνικού προϊόντος υψηλής ποιότητας θα έχει πολλαπλά οφέλη από την προβολή και μόνο της περιοχής παραγωγής του, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, το έργο που θα υλοποιηθεί έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και αξιολόγηση των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων ελαιολάδου ποικιλίας Κορωνέικης που καλλιεργείται στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
Βασικός στόχος του έργου θα είναι τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των αγροτικών οργανώσεων και των καταναλωτών σχετικά με την υφιστάμενη ποιοτική κατάσταση του ελαιόλαδου στο Δήμο Δυτικής Μάνης, την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του μεσσηνιακού ελαιολάδου (ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ως ενός επώνυμου Εθνικού Προϊόντος και τη διερεύνηση σημείων της παραγωγικής διαδικασίας που επιδέχονται βελτιστοποίηση.
Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν σημαντική βάση δεδομένων για την επαναξιολόγηση των θεσμοθετημένων ορίων που έχουν τεθεί ως προδιαγραφές στον Κανονισμό ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ για το μεσσηνιακό ελαιόλαδο.

Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις