Συνεχίζεται η αποχή στο Δήμο Τριφυλίας από την «αξιολόγηση», που όμως «ολοκληρώνεται» στις 23 Οκτωβρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 18/10/2017 19:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/10/2017 19:01
Συνεχίζεται η αποχή υπαλλήλων του Δήμου Τριφυλίας από την αξιολόγηση, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της Δημοτικής Αρχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Οι υπάλληλοι που απέχουν, έχουν την ηθική, πολιτική εν τη ευρεία έννοια, και νομική συμπαράσταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που βάσει γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της υποστηρίζει πως η απεργία - αποχή από την αξιολόγηση έχει προκηρυχθεί και κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δεν έχει προσβληθεί νομικά, ούτε έχει κηρυχθεί παράνομη ή καταχρηστική, κατά τρόπο, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην μπορεί να τιμωρηθεί για τη συμμετοχή του σε αυτή.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΠΟΕ-ΟΤΑ έστειλε στους κατά τόπους συλλόγους των εργαζομένων στους Δήμους το Γνωμοδοτικό Σημείωμα της νομικής συμβούλου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κας Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα, που αφορά στην τροπολογία Γεροβασίλη.
Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό «...η μη εκπλήρωση της “υποχρέωσης αξιολόγησης”, όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους, που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσεως) συνέπειας εις βάρος του».
Από την ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνεται, επίσης, πως ακόμη και αυτή η προσχηματική αξιολόγηση σύμφωνα με το Ν.4369/2016, δεν προσμετράται στις πρώτες κρίσεις προϊσταμένων που «θα πραγματοποιηθούν» με τον τρόπο αυτό! Στο Δήμο Τριφυλίας, η συντριπτική πλειοψηφία των μόνιμων υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν στην αποχή, ενώ στις υπόλοιπες Διευθύνσεις δεν απέχουν οι περισσότεροι υπάλληλοι. Ωστόσο, ένα σοβαρό ζήτημα και ερωτηματικό που τίθεται είναι πώς «νομιμοποιείται» να «αξιολογήσει» ο πολιτικός προϊστάμενος υπαλλήλους, όταν αυτοί δεν έχουν «κριθεί» και «αξιολογηθεί» από τους διευθυντές ή τμηματάρχες τους…
 
Του Ηλία Γιαννόπουλου
 


Προσθήκη νέου σχολίου

CAPTCHA
Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή γραμμένα με greeklish ή δεν θα δημοσιεύονται. Συμπληρώστε τον αριθμό της εικόνας. Αυτή η ερώτηση γίνεται για να διαπιστωθεί εάν είστε άνθρωπος ή όχι και για την αποτροπή αυτοματοποιημένων υποβολών spam.

Σχετικές Ειδήσεις