Τεράστια κενά και προβλήματα από την απλούστευση της διαδικασίας για άδειες καταστημάτων

Πρώτη Δημοσίευση: 05/02/2019 18:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/02/2019 18:53
Η πλατφόρμα δεν περιλαμβάνει επιλογή για χρήση υγραερίου!
 
Η αδειοδοτούσα αρχή δεν ελέγχει τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που λήγουν ανά 5ετία 
 
 
Η νέα διαδικασία «γνωστοποίησης» που έχει εφαρμοσθεί τα δύο τελευταία χρόνια αντί της παλιάς Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος έχει μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία, ωστόσο φαίνεται να έχει πολλά κενά. Ταυτόχρονα, μείωσε δραστικά τους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.
Η διαδικασία γνωστοποίησης, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness, συνέβαλε στην απλοποίηση έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστημάτων μαζικής εστίασης. Όμως, αύξησε την ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του αρμόδιου ειδικού μηχανικού και μηχανολόγου που συντάσσει τις μελέτες και το φάκελο της γνωστοποίησης. Έτσι, πολλά επαφίενται στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το αν θα λειτουργεί το κατάστημά του όπως πρέπει και με τους όρους ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία. 
Όσον αφορά στο τραγικό περιστατικό του Σαββάτου, στη συγκεκριμένη ταβέρνα πληρούνταν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία της και οι πρώτοι έλεγχοι έχουν δείξει πως δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Γι’ αυτό ίσως αποτράπηκαν και χειρότερες εξελίξεις. 
Ωστόσο, μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, τα τελευταία δύο χρόνια, οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών δείχνουν ότι πάνω από το 80% των νέων καταστημάτων δεν τηρεί τις προδιαγραφές. 
 
Μια απλή γνωστοποίηση
Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει βεβαίωση από το Δήμο (προέγκριση χωροθέτησης) ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία και καταθέτει σχετικό φάκελο. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις με τις χρήσεις γης, μέσα σε 15 ημέρες ο Δήμος χορηγεί τη σχετική βεβαίωση ίδρυσης. 
Αφού η επιχείρηση λάβει τη βεβαίωση ίδρυσης, εντός τριών μηνών έχει την υποχρέωση να κάνει ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr. 
H επιχείρηση εκεί θα δηλώσει ηλεκτρονικά τα πλήρη στοιχεία, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα βρίσκονται σε φάκελο εντός του καταστήματος.
Με την οριστική υποβολή της γνωστοποίησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί.
 
Πολλά κενά, ελάχιστοι έλεγχοι
Το πρώτο «φάουλ» στη διαδικασία είναι ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν υπάρχει καθόλου ένδειξη να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο για το αν θα χρησιμοποιήσει σύστημα υγραερίου. Υπάρχει μόνο ένδειξη για φυσικό αέριο, που- ως γνωστόν- είναι εγκατεστημένο σε πολύ λίγες κεντρικές περιοχές της Ελλάδας.
Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας καταθέτει στην Πυροσβεστική μελέτη για εγκατάσταση υγραερίου από ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο και αν αυτή εγκριθεί, τότε προσκομίζει τα έγγραφα που αποδεικνύουν όσα περιγράφει η μελέτη του, ώστε αν είναι όλα εντάξει, να λάβει το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
Η νέα νομοθεσία δεν προβλέπει ούτε σε αυτό το στάδιο αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία, που είναι η Πυροσβεστική, ενώ προβλεπόταν στην παλιά διαδικασία.
Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 έτη και μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού πρέπει να ανανεώνεται.
Γενικότερα, οι μοναδικοί έλεγχοι που γίνονται είναι στο 30% των αδειών που δηλώνονται ότι γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα.
Ο κάθε Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30%, ανά εξάμηνο, των δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τα αρχεία τήρησης, τότε και ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης υπάρχει είτε σύσταση προς συμμόρφωση, είτε επιβολή προστίμου, είτε ακόμα και ανάκληση αδείας και σφράγιση του καταστήματος. Το ίδιο και η Πυροσβεστική. Μπορεί να ελέγχει το 30% των αδειών αυτών. 
Το μεγάλο κενό που υπάρχει είναι ότι η αδειοδοτούσα Αρχή, που είναι ο εκάστοτε Δήμος, δε διασφαλίζει ότι θα υποχρεώσει τους επιχειρηματίες να μη λειτουργούν με ληγμένα πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας. Από τους αρμόδιους φορείς εκφράζεται ο φόβος ότι, αφού η άδεια λειτουργίας ενός καταστήματος δε χρειάζεται ανανέωση, σε μεγάλη πλειοψηφία δε γίνεται και ανανέωση ανά 5ετία του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Ο εκάστοτε Δήμος μέσα από τα αρχεία που διαθέτει γνωρίζει ποια πιστοποιητικά λήγουν και θα έπρεπε να ενημερώνει τους καταστηματάρχες για την προσκόμιση του ανανεωμένου πιστοποιητικού, ώστε να μην προχωρά σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε γίνεται από τους Δήμους και η βασική δικαιολογία είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό…
 
Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις