Το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη ξεκινά η ανάπλαση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, απάντησε ο Λεβεντάκης

Πρώτη Δημοσίευση: 05/11/2019 11:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/11/2019 11:28
«Το πρώτο δεκαήμερο (σ.σ. του Νοέμβρη) θ’ αρχίσουν οι εργασίες», απάντησε ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, σε ερώτηση που του έθεσε προ ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ., Σαράντος Κουκούμης, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. «Τελείωσαν οι διαδικασίες. Το πρώτο δεκαήμερο θ’ αρχίσουν εργασίες. Περιμένω και τον τοπογράφο μηχανικό και τον υδραυλικό μηχανικό να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα των σωληνώσεων, στο οποίο δεν υπάρχει σχέδιο. Αναθέσαμε έργο σε μηχανικό υδραυλικό και τοπογράφο μηχανικό για να δούμε πού θα περάσει για να γίνει σωστή δουλειά, να μη χρειαστεί να στρώσουμε την πλατεία και μετά να τη σπάσουμε για να κάνουμε αυτές τις ενέργειες…», απάντησε συγκεκριμένα ο κ. Λεβεντάκης στον κ. Κουκούμη.
Σημειώνεται ότι για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο ανάπλασης στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας χρειάστηκαν αρκετές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Ο.Ε. και πολλοί μήνες, με ενστάσεις, αποχωρήσεις ενδιαφερομένων κ.τ.λ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 12η/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Η διαδικασία διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 432.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 348.991,93 ευρώ ΦΠΑ: 83.758,06 ευρώ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με 259.650 ευρώ και συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας με Ίδιους Πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.
Σχετικά με την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ στην Άνω Πόλη, η οποία αποτελεί αίτημα ετών, ιδίως των αντιπολιτεύσεων της τελευταίας Δημοτικής Αρχής Κυπαρισσίας (2007-2010) και των αντιπολιτεύσεων στο Δήμο Τριφυλίας και το Τοπικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας, ελήφθη απόφαση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας στις 2 Ιουλίου 2019. Σε τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας), μεταξύ άλλων, ελήφθη απόφαση για εγγραφή νέου κωδικού για υπογειοποίηση καλωδίων Άνω Πόλης Κυπαρισσίας με 122.000 ευρώ!Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις