Υπεγράφη η σύμβαση ανάπλασης της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 15/11/2019 09:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/11/2019 09:17
Τη Δευτέρα υπεγράφη και χθες το πρωί δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια η σύμβαση ποσού 354.999,28 ευρώ με ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας», μεταξύ του δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»!
Για να φτάσει η στιγμή της υπογραφής της σύμβασης παρήλθαν αρκετοί μήνες διαδικασιών, επειδή εταιρείες που είχαν δώσει προσφορά αποσύρθηκαν, άλλες δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, με συνέπεια μόλις στις 20 Αυγούστου, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, το έργο να κατακυρωθεί στην προαναφερθείσα εταιρεία, που ήταν προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 18,20%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 12η/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Η διαδικασία διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 432.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 348.991,93 ευρώ ΦΠΑ: 83.758,06 ευρώ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με 259.650,00 ευρώ και συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας με Ίδιους Πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.
Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την οδό Πλατείας Αρκαδιάς από το ύψος του Μνημείου Ηρώων έως το ύψος του Μεγάλου Καλντεριμιού. Αντικείμενο του έργου αποτελούν εργασίες ανάπλασης για την ευρείας κλίμακας αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων (πλακοστρώσεις, διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων, δημιουργία περιοχής ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.), αναβάθμιση των δικτύων υποδομής (νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά LED, νέα εγκατάσταση απορροής όμβριων κ.λπ.), βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Ειδικότερα οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής: 1) Ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της περιοχής παρέμβασης. Δημιουργία προσβάσεων και οδεύσεων ΑΜΕΑ τόσο στα πεζοδρόμια όσο και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων με νέες πλακοστρώσεις και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
2) Δημιουργία νέων δικτύων υποδομής στους κοινόχρηστους χώρους: κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων, αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας LED και έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας, εγκατάσταση βρυσών για πόσιμο νερό κ.λπ.
3) Δημιουργία ενιαίας ζώνης ήπιας κυκλοφορίας με πλακόστρωση όλης της οδού και ενοποίηση της στάθμης των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος. Διαχωρισμός των λειτουργιών με διαφορετικά υλικά επιστρώσεων και τοποθέτηση διαχωριστικών μεταλλικών κατασκευών (κολωνάκια).
4) Αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και συγκεκριμένα, αποκατάσταση και ανάδειξη των πέτρινων καλντεριμιών, σήμανση πληροφόρησης αξιόλογων κτηρίων ή διαδρομών. Σημειώνεται ότι με απόφαση του τότε υπουργού υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, εγκρίθηκε η προσθήκη πρόσθετων όρων στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου, καθώς το συγκεκριμένο περιλαμβάνει εργασίες ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, εξοπλισμό και προσωπικό εκ μέρους του αναδόχου. Επίσης απαιτεί την άμεση και απρόσκοπτη υλοποίησή του λόγω της έκτασης της περιοχής του (αποτελεί το κέντρο της κοινωνικής και εμπορικής δραστηριότητας της πόλης για την καλοκαιρινή περίοδο τουλάχιστον), καθώς η περιοχή της Άνω Πόλης της Κυπαρισσίας έχει ανακηρυχθεί ιστορικός διατηρητέος τόπος (ΦΕΚ 1159/Β/29-12-1979) και αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 347/Β/10-4-1998 και ΦΕΚ 139/Β/18-02-1999).
Για το λόγο αυτό η μελέτη ανάπλασης της περιοχής εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Μεσσηνίας με καθορισμό συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων. Ζήτημα και ζητούμενο είναι παράλληλα με την εκτέλεση του έργου να υλοποιηθεί και έργο υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ στην Άνω Πόλη, που αποτελεί αίτημα ετών, ιδίως των αντιπολιτεύσεων της τελευταίας Δημοτικής Αρχής Κυπαρισσίας (2007-2010) και των αντιπολιτεύσεων στο Δήμο Τριφυλίας και το Τοπικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας και για την οποία ελήφθη απόφαση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας στις 2 Ιουλίου 2019. Σε τροποποίηση δε προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας), μεταξύ άλλων έγινε εγγραφή νέου κωδικού για υπογειοποίηση καλωδίων Άνω Πόλης Κυπαρισσίας με 122.000 ευρώ!

Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις