Υπογράφηκε η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για το Αλιευτικό στη Μαραθούπολη

Πρώτη Δημοσίευση: 07/11/2018 21:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/11/2018 21:52
Υπογράφηκε, τελικά, χθες από το γενικό διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Διονύσιο Παναγιωτόπουλο, η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου για την «Ανάπτυξη του Αλιευτικού Καταφυγίου της Μαραθόπολης», με φορέα υλοποίησης το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας.
Η απόφαση έχει χθεσινή ημερομηνία και αποδεικνύεται ότι στις 25 Οκτωβρίου που έληγε η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων που έθετε σε έγγραφό της η αρμόδια υπηρεσία δεν υπήρχε υπογεγραμμένη και εγκεκριμένη ΑΕΠΟ του έργου. Ως εκ τούτου, μεταξύ των όποιων συμπληρωματικών στοιχείων υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν ήταν η ΑΕΠΟ, η οποία προφανέστατα θα συμπληρώσει το φάκελο τις επόμενες μέρες με την υποβολή της στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ.
Σύμφωνα με την απόφαση οι περιβαλλοντικοί όροι της ΑΕΠΟ έχουν ισχύ για δέκα χρόνια και επέχει θέση έγκρισης επέμβασης. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.
 
Δεν απαιτείται νέα ΜΠΕ
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη του έργου, αλλά κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωση για την επικαιροποίηση των όρων.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και γι’ αυτό δεν απαιτείται υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση του φακέλου ανανέωσης της ΑΕΠΟ, ο υπάρχων σήμερα λιμένας της Μαραθόπολης διαθέτει υπήνεμο και προσήνεμο μόλο. Ο συγκεκριμένος υπήνεμος μόλος, όμως, στην πραγματικότητα είναι και αυτός προσήνεμος για το βόρειο τομέα του πελάγους. Έχει μήκος περίπου 120 μέτρα, είναι θωρακισμένος εξωτερικά με φυσικούς ογκόλιθους. Εσωτερικά διαθέτει κρηπιδώματα μήκους περίπου 60 μέτρων, στα οποία προσδένουν αλιευτικά σκάφη.
Ο προσήνεμος μόλος έχει υποστεί καταστροφή και χρειάζεται ανακατασκευή. Μόνο ένα τμήμα του προσήνεμου μόλου περίπου 50 μέτρων, θωρακισμένος εξωτερικά και με εσωτερικό κρηπίδωμα για τα αλιευτικά σκάφη, δε χρειάζεται καμιά επανορθωτική επέμβαση. Το τμήμα στο οποίο απαιτείται ανάταξη είναι περίπου 120 μέτρα.
Η «λιμενολεκάνη» έχει περίπλοκο σχήμα και η είσοδος βρίσκεται βορειοδυτικά. Το μεγαλύτερο τμήμα της αποτελείται από μικρά βάθη (μικρότερα του 1,5 μ.), ενώ ο πυθμένας είναι αμμώδης.
Η ευρύτερη ακτή στην περιοχή της Μαραθόπολης είναι εκτεθειμένη σε πολύ μεγάλα αναπτύγματα πελάγους και συνεπώς στη δράση υψηλών κυμάτων.
Ο λιμένας κατατάσσεται ανάμεσα στους 14 αλιευτικούς λιμένες της Μεσσηνίας, ενώ δεν παρουσιάζει εμπορευματική κίνηση. Οι μεταφορικές εξυπηρετήσεις για το επιβατικό κοινό είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορισμένες στη σύνδεση με τη Νήσο Πρώτη που βρίσκεται σε μικρή απόσταση (περίπου 2 ναυτικά μίλια).
 
Έργα
Τα έργα που προβλέπονται να γίνουν στο λιμένα της Μαραθόπολης κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Στον προσήνεμο μόλο, στον υπήνεμο μόλο, έργα εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και έργα στη χερσαία ζώνη.
-Τα έργα στον προσήνεμο μόλο είναι: Άρση σωρού φυσικών ογκολίθων και τετραπόδων. Επέκταση και ανακατασκευή προσήνεμου μόλου. Κρηπίδωμα στο υπάρχον τμήμα του προσήνεμου μόλου
-Το έργο εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης περιλαμβάνει: Βυθοκόρηση στην είσοδο της λιμενολεκάνης στη στάθμη -4,65 μ. Βυθοκόρηση στη λιμενολεκάνη στην στάθμη -3,00 μ.
-Τα έργα στον υπήνεμο μόλο περιλαμβάνουν: Κρηπίδωμα στον υπήνεμο μόλο. Ενίσχυση θωράκισης τμήματος του υπήνεμου μόλου
-Τα έργα στη χερσαία ζώνη περιλαμβάνουν: Κρηπίδωμα κατ’ επέκταση του προσήνεμου μόλου. Επιχωμάτωση.
Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων η λιμενολεκάνη θα έχει έκταση περίπου 25,5 στρέμματα (170 μ Χ 150 μ). Το συνολικό μήκος προσήνεμου μόλου, υπήνεμου μόλου και κρηπιδωμάτων, θα είναι 730 μέτρα, με το μήκος του προσήνεμου μόλου στα 235 μ., του υπήνεμου  στα 200 μ. και των κρηπιδωμάτων στα 295 μ.
Με την επέκταση του προσήνεμου μόλου προστατεύεται επαρκώς από τους κυματισμούς η υπάρχουσα λιμενολεκάνη και βελτιώνονται οι κυματικές συνθήκες στην είσοδο του λιμένα.
Με την προτεινόμενη αύξηση του ύψους της στάθμης του προσήνεμου μόλου κατά 0,5 μ. μειώνεται σημαντικά η παρατηρούμενη υπερπήδηση και αυξάνεται η ασφάλεια του λιμένα.
Με την κατασκευή των διαφόρων επιμέρους κρηπιδωμάτων θα εξυπηρετείται ικανός αριθμός σκαφών. Με την κατασκευή της χερσαίας ζώνης δημιουργούνται οι απαραίτητοι χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αλιευτικών σκαφών.
 
Όροι
Η πολυσέλιδη απόφαση της Αποκεντρωμένης περιλαμβάνει συνολικά 106 όρους σε 31 σελίδες. Μεταξύ αυτών, τονίζεται ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων και η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων.
Είναι αυτονόητο ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει σχετική αναφορά στους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται.
Όπως, επίσης, ότι για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, εφόσον δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη απόφαση. Γι’ αυτό και υπογραμμίζεται να μη γίνει καμία επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να υπάρχουν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
Μεταξύ των όρων διευκρινίζεται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού- παραλίας.
Οι απαραίτητες μελέτες για τον προσδιορισμό των παραμέτρων μηχανικής αντοχής του υπεδάφους στις θέσεις που προβλέπεται επέκταση του υφιστάμενου μόλου πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την υλοποίηση του έργου.
Ακόμα και με την ολοκλήρωση του έργου ο φορέας του οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή λειτουργία του. Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος στην περιοχή του έργου για τυχόν καθιζήσεις, μετατοπίσεις, αστοχίες κ.λπ. των κατασκευών. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς επιπτώσεις, ο φορέας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα επανορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη σωστή λειτουργία του έργου.
Επίσης, η απόφαση της Αποκεντρωμένης διευκρινίζει ότι δεν προβλέπεται εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στο τμήμα της εξομοιούμενης ζώνης με ζώνη λιμένα, το οποίο χωροθετείται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις και ως εκ τούτου ο φάκελος ανανέωσης της ΑΕΠΟ εστάλη για απλή δημοσιοποίηση μόνο για την ενημέρωση του κοινού και δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Β.Β. –Η.Γ.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις