Υποχρεωτική καταχώρηση σε Μητρώο για μελισσοκόμους α

Πρώτη Δημοσίευση: 16/05/2019 11:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2019 11:26
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.  Μεσσηνίας ανακοινώθηκε ότι  όλοι οι μελισσοκόμοι που προμηθεύουν μικρές ποσότητες μελιού άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή τα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν, θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής στο σχετικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί (Υπουργική Απόφαση 144/15067/24-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 466/18-2-2019).
Η δε καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική.
Οι μελισσοκόμοι μπορούν να προμηθεύουν μέχρι 10kg ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ποσότητας 1.200 Kg. Απαγορεύεται η προμήθεια στον τελικό καταναλωτή  ποσοτήτων μελιού που δεν έχουν παραχθεί από τους ίδιους.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.  Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο
3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (ΑΔΤ, ΑΦΜ).
Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του Ν. 4235/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:
Τμήμα Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, Λακωνικής 89, Καλαμάτα, τηλ. 2721095836-2721366402.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις