Φαρμακευτική «φούντα» και κανναβέλαιο στην Κόρινθο

Πρώτη Δημοσίευση: 26/11/2018 19:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/11/2018 19:13
Γεγονός αποτελεί πλέον η αδειοδότηση της πρώτης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήδη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης» της εταιρείας «Tikun olam» στην θέση «Λούτσα Παππά» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων».
Η εταιρεία «Tikunolam» είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εταιρεία καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης στο Ισραήλ, με συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές και μελέτες, ενώ ίδρυσε το πρώτο νοσοκομείο όπου παρέχει στους ασθενείς εξατομικευμένη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της εταιρείας, περισσότεροι από 20.000 ασθενείς έχουν δεχθεί φαρμακευτική αγωγή μέχρι στιγμής.
 
Η μονάδα
Η μονάδα στην Κορινθία αφορά τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια και βιομηχανική επεξεργασία των ανθέων της κάνναβης προς παραγωγή φαρμακευτικών προιόντων. Η μονάδα πρόκειται να λειτουργήσει σε έκταση 40 στρεμμάτων περίπου, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Λούτσα Παππά» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων. Η θέση βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής – Βιοτεχνική περιοχής.
Η παραγωγική μονάδα θα στεγάζεται σε βιομηχανικό κτίριο με ισόγειο χώρο και θα έχει εμβαδόν 2.050 m2. Στην μονάδα αυτή θα παράγονται προϊόντα κάνναβης (αποξηραμένα μπουμπούκια ανθέων, έλαια, κάψουλες κ.τ.λ.). Το κτίριο θα είναι μεταλλική κατασκευή και η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με σύνθετα μεταλλικά πετάσματα. Η πρώτη ύλη για τη λειτουργία της μονάδας είναι ο ξηρός ανθός κάνναβης ο οποίος παρέχεται από την μονάδα Ξηραντηρίου/Συσκευαστηρίου.
Η μονάδα Ξηραντηρίου/Συσκευαστηρίου θα στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο εμβαδού 1180 m2 στην οποία θα προσάγονται τα χλωρά επανθισμένα φυτά του θερμοκηπίου, θα αποκόπτονται, ξηραίνονται και θα συσκευάζονται τα ξηρά άνθη.
 
Θερμοκήπια
Η κυρίως μονάδα μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις διακριτές μονάδες: Θερμοκηπιακή Μονάδα, Ξηραντήριο-Συσκευαστήριο μπουμπουκιών και εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.
Τα χλωρά φυτά της κάνναβης θα παράγονται στη θερμοκηπιακή εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει:
  • Χώρο μητρικών φυτών και φυτώριο της κάνναβης, αποτελούμενο από έκταση 1.152 m2 για την φύτευση των μητρικών φυτών, 270 m2 για το χώρο εκκολαπτηρίου μοσχευμάτων, χώρο αποθήκης και χώρο κλώνων 230 m2 έκαστος και 1.152 m2 για το φυτώριο βλάστησης νεαρών φυτών.
  • Θερμοκηπιακό χώρο ανάπτυξης και επάνθισης της κάνναβης για την ανάπτυξη και την επάνθιση των βλαστών συνολικής έκτασης 14.768 m2.
  • Χώρο εγκαταστάσεων θέρμανσης και ύδρευσης εντός του θερμοκηπίου (λέβητες, αντλιοστάσια, δεξαμενές, πιεστικά δοχεία νερού κτλ) εμβαδού 725 m2.
Η θερμοκηπιακή μονάδα περιλαμβάνει το φυτώριο των μητρικών φυτών, το εκκολαπτήριο στο οποίο θα εκκολάπτονται κλώνοι από τα μητρικά φυτά προς ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και των νεαρών φυτών, το φυτώριο των νεαρών φυτών και τέλος τον κυρίως χώρο του θερμοκηπίου στον οποίο μεταφυτεύονται τα νεαρά φυτά για την ανάπτυξη και την επάνθιση τους.
Στο Ξηραντήριο-Συσκευαστήριο το οποίο θα συστεγάζεται στο κτίριο της μονάδας, θα συλλέγονται τα αναπτυγμένα φυτά κάνναβης τα οποία μετά από μία πρώτη διαλογή και κοπή των ανθέων θα μεταφέρονται στο ξηραντήριο και στη συνέχεια προς χειροκίνητη κοπή των ανθέων από τους μίσχους από τους οποίους στη συνέχεια θα περικόπτονται τα μπουμπούκια σε περιστροφική μηχανή. Τα υπολείμματα των βλαστών (κοτσάνια) μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθηκεύσεως, αφού πρώτα τεμαχιστούν σε μικρά τεμάχια – Ξυλίδες (wood chips) και διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών πριν διατεθούν προς τελική διάθεση σε εξουσιοδοτημένο φορέα.
Αμέσως μετά την συγκομιδή τα άνθη της κάνναβης πρέπει να ξηρανθούν. Η διεργασία της ξήρανσης αποτελεί απαραίτητο βήμα τις διαδικασίας συγκομιδής. Η ξήρανση εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και επιτρέπει την μακροπρόθεσμη αποθήκευση. Τα μπουμπούκια των ανθέων θα παραμένουν για διάστημα 5 έως 7 ημερών στο χώρο της ξήρανσης.
Τα παραγόμενα αποξηραμένα μπουμπούκια θα συσκευάζονται σε σακούλες του ενός κιλού και θα οδηγούνται προς το εργοστάσιο για επεξεργασία.
 
Το εργοστάσιο
Στο εργοστάσιο επεξεργασίας θα προσκομίζονται τα ξηρά μπουμπούκια σε συσκευασία σακούλας του ενός κιλού για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Το εργοστάσιο αυτό θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές μίας μονάδας παραγωγής φαρμάκων, το οποίο διακρίνεται από τους καθαρούς χώρους και την διάκριση της στάθμης πιέσεως εσωτερικού αέρα στους επιμέρους χώρους του εργοστασίου ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό καθαρότητας. Τα ξηρά μπουμπούκια θα οδηγούνται στα επιμέρους τμήματα του εργοστασίου για την παραγωγή των επιμέρους προϊόντων. Τα κύρια τμήματα επεξεργασίας είναι:
  • Μεριδοποίηση αποξηραμένων μπουμπουκιών και συσκευασία.
  • Τρίψιμο και θερμική επεξεργασία για την αποκαρβοξυλίωση (Decarboxylation) των μπουμπουκιών με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία για την παραγωγή κανναβελαίου.
  • Διεργασία εκχυλίσεως με την βοήθεια αιθανόλης για την παραγωγή κανναβελαίου.
  • Διεργασία εκχυλίσεως με την βοήθεια CO2 για την παραγωγή κανναβελαίου.
Τα προϊόντα θερμικής επεξεργασίας θα οδηγούνται στο συσκευαστήριο καψουλών, ενώ τα προϊόντα της εκχυλίσεως θα οδηγούνται στο τμήμα εμφιαλώσεως κανναβελαίου. Τέλος τα προϊόντα θα οδηγούνται στο χώρο τελικής συσκευασίας και παλετοποίησης των προϊόντων του εργοστασίου.
Τέλος, στους όρους που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται και ότι ο φορέας του έργου θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων. Βασικές υποχρεώσεις του είναι να παρακολουθεί την ορθή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, την ενημέρωση όλων των εργαζομένων στην μονάδα για τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων παρακολούθησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση υπέρμετρης επιβάρυνσης. Παράλληλα θα τηρείται ημερολόγιο περιβαλλοντικών μέτρων στο εργοτάξιο όπου θα καταγράφονται όλες οι παράμετροι που αφορούν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, το προγραμματισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης κ.τ.λ.


Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις