Ψηλά στην ατζέντα της διαφθοράς το ταμείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 10/11/2017 14:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/11/2017 14:00
Η χαρτογράφηση της διαφθοράς στο δημόσιο για το 2016
 
 
Οι οικονομικές ατασθαλίες, η παραβίαση διοικητικών διαδικασιών, τα ζητήματα πολεοδομίας και δημοσίων έργων κόβουν τη μερίδα του λέοντος στις υποθέσεις διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών σωμάτων τέθηκαν πλήθος υποθέσεων, πολλές εκ των οποίων, όπως σημειώνεται στη συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης για το έτος 2016, κατέληξαν σε εκθέσεις ελέγχου. Τέτοια περίπτωση είναι, μεταξύ άλλων, η διενέργεια ΕΔΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου.
 
Τα ρεπορτάζ του «Θάρρους»
Για το θέμα αυτό το «Θάρρος», με επανειλημμένα ρεπορτάζ, είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας σειρά στοιχείων που αποδείκνυαν την… ολιγωρία ενός ολόκληρου συστήματος ελέγχων για να υπάρξει η υπεξαίρεση ποσού 462.375,83 ευρώ από τον πρώην ταμία (επί 23 συναπτά έτη) του Νοσοκομείου Καλαμάτας για το διάστημα 1995-2012.
Κραυγαλέα ήταν η περίπτωση που καθυστέρησε να πληρώσει εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων σε μετρητά αξίας περίπου 25.000 ευρώ έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, αντί έπειτα από ένα μήνα όπως ορίζει ο νόμος! Όταν αυτό αποκαλύφτηκε, η δικαιολογία που προέβαλε ήταν ότι το είχε ξεχάσει…
Το παραπάνω γεγονός η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου το γνώριζε (έγινε επί των ημερών της) και κάλυψε τον ταμία με μία επίπληξη για αυτή του την «αμέλεια»...
Ουσιαστικά, δηλαδή, ποτέ δεν είχε γίνει έλεγχος μέχρι την παραπομπή του πρώην ταμία, όχι μόνο στο κύκλωμα των πελατών (ασφαλιστικά ταμεία), αλλά και στα χρηματικά διαθέσιμα (λογαριασμοί τραπεζών και ταμείο μετρητών).
Υπήρχαν υπόνοιες και ενδείξεις, οι οποίες ύστερα από ενδελεχή έρευνα έγιναν αποδείξεις. Η διοίκηση του νοσοκομείου έδρασε με αρκετή καθυστέρηση και όχι σχετικά γρήγορα, όπως παρουσιάζεται, γιατί υπήρχαν τα «γνωστά κωλύματα» που ταλαιπωρούν το Δημόσιο εδώ και δεκαετίες...
Εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας από το 2004, σε απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. απόφασης Δ.Σ. 17/13.7.2014-0: ΕΗΔ: 1) σχετικό με την έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 2003 (πρώτος ισολογισμός με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος), είχε επισημάνει ότι υπάρχει σωρευτικό έλλειμμα, ερχόμενο από το έτος 2002, του κυκλοφορούντος ενεργητικού (πελάτες και χρηματικά διαθέσιμα) πάνω από 5.500.000 ευρώ (!), το οποίο είναι αδύνατο να προσδιοριστεί εξαιτίας του απλογραφικού συστήματος (βιβλίο εσόδων-εξόδων) που ακολουθούσε μέχρι τότε το Νοσοκομείο. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ...
Υπήρχε άγνοια της σημερινής οικονομικής διοίκησης του νοσοκομείου για την ύπαρξη τραπεζικής θυρίδας, η οποία είχε μισθωθεί από το 1986 στην Εθνική Τράπεζα Καλαμάτας (κατάστημα 220).
Με απόφασή του το Δ.Σ. από έτος 2000 εξουσιοδότησε τον ταμία του Νοσοκομείου Καλαμάτας να έχει πρόσβαση στη θυρίδα. Η τελευταία επίσκεψή του έγινε το 2010. Ο πρώην ταμίας δεν ενημέρωνε τη διοίκηση του νοσοκομείου πότε και γιατί πάει στη θυρίδα... Πάντως, οι τελευταίες του επισκέψεις ήταν στις 9-1-2009, 31-12-2009, 4-1-2010 και 8-1-2010. Πρώτες και τελευταίες ημέρες του έτους.
Έτσι φτάνουμε στο εξής λογικό συμπέρασμα ότι ο εκάστοτε διοικητής και οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου Καλαμάτας, οι ορκωτοί λογιστές, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, οι εξωτερικοί λογιστές, καθώς και η εταιρεία μηχανογράφησης από το 2003, έχουν αναλογικό μερίδιο ευθύνης για την ανεπανόρθωτη ζημία που υπέστη το Νοσοκομείο Καλαμάτας όλα αυτά τα χρόνια.
 
Του Αντώνη Πετρόγιαννη


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις