Ψηφιοποίηση χειρογράφων και καταλογογράφηση εντύπων της Ιεράς Μονής Βουλκάνου

Πρώτη Δημοσίευση: 01/07/2019 10:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/07/2019 10:32
Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου, την ψηφιοποίηση των χειρογράφων και καταλογογράφηση των εντύπων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου, ενέκρινε με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην τελευταία του συνεδρίαση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 172.500 ευρώ και η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου.
Θα ψηφιοποιηθούν 5.882 λήψεις χειρογράφων, 726 λήψεις εγγράφων του αρχείου, 3 σιγίλλια, 15 φωτογραφίες προερχόμενες από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μεσσηνίας.
 
Διάσωση
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε στη δράση αυτή μετά από αίτημα της επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θεώνης Κολλυροπούλου και της ένθερμης σύμφωνης γνώμης του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, για τη διάσωση του αρχειακού υλικού. Ειδικότερα την ταξινόμηση, περιγραφή, καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση χειρογράφων καθώς και παντός άλλου παλαιτύπου εκ του αρχείου της Ιεράς Μονής.
Σκοποί της δράσης είναι:
  • Η διάσωση του ανεκτίμητου πρωτογενούς και άγνωστου, τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό, πολιτιστικού πλούτου που βρίσκεται στα αρχεία της Ιεράς Μονής Βουλκάνου. Το αρχείο απειλείται από την φθορά του χρόνου, την ελλιπή συντήρηση, την μη τήρηση ορθών πρακτικών αποθήκευσης λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πόρων. Η ψηφιοποίηση των χειρογράφων και καταλογογράφηση των εντύπων της Μονής αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για την διάσωση και αξιοποίηση τους.
  • Την εφαρμογή ολοκληρωμένης σύγχρονης και καινοτόμας πολιτικής για τον πολιτισμό περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του πολιτιστικού αποθέματος των φορέων πολιτισμού που βρίσκονται στο γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου από κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Ειδική ταξινόμηση
Η δράση χωρίζεται στα εξής υποέργα:
  • Συντονισμός και εποπτεία του έργου
  • Ταξινόμηση των εντύπων και χειρογράφων
  • Περιγραφή και καταλογογράφηση των εντύπων και χειρογράφων
  • Ψηφιοποίηση των χειρογράφων - Ανάπτυξη ιστότοπου
  • Διάδοση και διάχυση αποτελεσμάτων
Η ταξινόμηση των εντύπων θα γίνει με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification). Τα έντυπα θα ταξινομηθούν ένα προς ένα και οι ταξινομικοί αριθμοί που θα λάβουν κατά το σύστημα Dewey θα είναι κοινοί με τους ταξινομικούς αριθμούς που έχουν τα ίδια έντυπα σε όλες τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το σύστημα Dewey. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλα τα έντυπα, κυρίως όμως για τα παλαίτυπα, δηλ. τα πολύ παλαιά έντυπα, σπάνια βιβλία, σε εκδόσεις πολύτιμες, τα οποία προσελκύουν εξειδικευμένο επιστημονικό κοινό, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Η ταξινόμηση των χειρογράφων θα γίνει με βάση το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τα κριτήρια των ξένων και ελληνικών καταλόγων χειρογράφων (χειρόγραφα Βατικανής Βιβλιοθήκης, χειρόγραφα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης, χειρόγραφα Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου κ.λπ.)
Στην προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνεται και η διοργάνωση μιας ημερίδας και μίας διημερίδας για την προβολή του έργου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Η ημερίδα θα γίνει με την έναρξη του έργου και θα αποσκοπεί στην ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Η διημερίδα θα γίνει με τη λήξη του έργου και θα αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις