258 κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 16/09/2019 08:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2019 08:15
Νέες ρυθμίσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Οι αλλαγές αφορούν τους ελέγχους, τις ευθύνες, τις αποστάσεις, τα πρόστιμα και τις καταγγελίες.
Στη Μεσσηνία συνολικά αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 258 κεραίες.
 
Ανά Δήμο
Αναλυτικά, στο Δήμο Καλαμάτας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 74 κεραίες, στο Δήμο Δυτικής Μάνης έχουν εγκατασταθεί 16 κεραίες, στο Δήμο Μεσσήνης 48, στο Δήμο Οιχαλίας 30 κεραίες, στο Δήμο Πύλου Νέστορος 47 κεραίες και στο Δήμο Τριφυλίας 43.
Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί επιδιώκεται να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, διαμορφώνει σύγχρονο καθεστώς αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτικών, με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται τόσο στις Οδηγίες της Ε.Ε., όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Πρόκειται για την εισαγωγή των διεθνών προτύπων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) περί ασφαλών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Ακόμα, ευνοεί την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιταχύνει την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.
 
Καταγγελίες
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τίθεται σε λειτουργία πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευών κεραιών και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του, τους φορείς που συμμετέχουν και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.
Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται στο σύστημα επώνυμα, μαζί με παράβολο ύψους 50 ευρώ για κάθε αιτούμενο έλεγχο, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο. Το παράβολο αποδίδεται κατά περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους αιτούμενους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών.
Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών θα εξετάζονται ατελώς.

Της Βίκυς Βετουλάκη 



Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις