360.000 ευρώ στους Δήμους της Μεσσηνίας για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα σχολεία

Πρώτη Δημοσίευση: 14/09/2019 19:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/09/2019 19:11
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατανέμονται από το λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.
Ειδικότερα, για τη Μεσσηνία δόθηκαν τα εξής ποσά στους Δήμους: Δυτικής Μάνης 19.540 ευρώ, Καλαμάτας 180.620 ευρώ, Μεσσήνης 47.210 ευρώ, Οιχαλίας 20.210 ευρώ, Πύλου- Νέστορος 42.740 ευρώ, Τριφυλίας 52.210 ευρώ.
Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις