Ένα ακόμα (;) σχέδιο για την ανάπτυξη του Ταϋγέτου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

nedousa

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ακούσει από τα πλέον επίσημα χείλη της Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού στη Μεσσηνία, διάφορα σχέδια ανάπτυξης για τον Ταΰγετο. Από προπονητικά κέντρα μέχρι τόπους προσέλκυσης τουριστών για τη χειμερινή περίοδο. Φυσικά, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα.

Η σημερινή ηγεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει κι αυτή τα δικά της σχέδια. Ειδικότερα, την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για την περιοχή του Ταϋγέτου δρομολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η νέα ΟΧΕ θα αφορά στις περιοχές των χωριών του Ταϋγέτου, τόσο στην πλευρά της Λακωνίας όσο και στην πλευρά της Μεσσηνίας, θα υλοποιηθεί δε σε συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης.

Τι είναι οι Ολοκληρωμένες

Χωρικές Επενδύσεις

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.

Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις διακρίνονται σε: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), σε πόλεις με περισσότερους των 10.000 κατοίκων. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), για περιοχές της υπαίθρου με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πληθυσμό από 10.000 μέχρι 150.000 κατοίκους. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), είτε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) είτε για άλλες περιοχές εκτός ΒΑΑ, με συγκεκριμένη θεματική αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός αυτών των παρεμβάσεων έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και για τις τρεις κατηγορίες Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στον προσδιορισμό της στρατηγικής από την κοινωνικοοικονομική βάση κάθε περιοχής (πολίτες και φορείς), στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών. Διαφοροποιείται, όμως, το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης αυτών των παρεμβάσεων μεταξύ των τριών κατηγοριών.

Στόχος της Στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος μέσω της ολιστικής προσέγγισης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που αφορά στην ενοποίηση διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και επιμέρους πολιτιστικών διαδρομών με αναβαθμισμένες σύγχρονες υποδομές. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις οργάνωσης/συνεργασίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, προβολής με χρήση ΤΠΕ και ανάδειξης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

Α.Π.