ΑΠΕΙΚΑΣΜΑ ΣΟΦΙΑΣ
«Aν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του αφαιρείς επιθυμίες»
« Επίκουρος (341 – 270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος) »
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Στο "Χιλιόμετρο"..