Επικοινωνία

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Σταδίου 45, Τ.Κ. 24100
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

27210 22355
@ [email protected]