ΑΠΕΙΚΑΣΜΑ ΣΟΦΙΑΣ
«Πότε ακριβώς το μέλλον μετατράπηκε από υπόσχεση σε απειλή;»
« Τσακ Πάλιανουκ (1963 - …., Αμερικανός συγγραφέας) »
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ... Καλό μήνα με αισιοδοξία!