Προσωπικά Δεδομένα

Πρώτη Δημοσίευση: 06/12/2012 01:49 – Τελευταία Ενημέρωση: 08/12/2012 00:00

H εταιρεία ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικόσκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα TharrosNews.gr είναι απλή καιφιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκεςτου κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, οπελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες πουαφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογήςδεδομένων από την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς.. Ηπαρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά καιμόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια τωνπαραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας,χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση καιουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμέναερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τοναριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότεραπροϊόντα και να διευκολύνουν στις συνναλαγές με την εταιρεία μας. Η TharrosNews.gr δενδιανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτή, τις ηλεκτρονικέςδιευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες τηςνα μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητατους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν ναπαραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν emailστo TharrosNews.gr.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

To TharrosNews.gr συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1)στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που οχρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τo TharrosNews.gr,(3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνταικατά καιρούς. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδαμας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχήςσας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόποςπληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένεςπληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησηςή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. To TharrosNews.gr κάνει χρήσητων πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής τηςφόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση τηςπαραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθεαναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από τηνεταιρεία, (iv) ειδικές προσφορές της εταιρείας , (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωσηδιαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδουςεπικοινωνίες από τo TharrosNews.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση info@TharrosNews.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε εκτέλεση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοσηή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σαςδεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους

υπαλλήλους του TharrosNews.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. ΤοTharrosNews.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδαςτης να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεταιστη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωσητο TharrosNews.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίςπρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις πουεπιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και ηαποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκμέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

CΟΟΚΙΕS

Το TharrosNews.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσηςαλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικράαρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστήτου χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως του TharrosNews.gr, να λειτουργούναπρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη,να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καιγια τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookiesδεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχείαπου φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίεςκαι να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονταιαυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου ναλειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το TharrosNews.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουνή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην εταιρεία. Εάνεπιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το TharrosNews.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε ναδιαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλειατου χρήστη το TharrosNews.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τιςαλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετεή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά μετη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μετο TharrosNews.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@TharrosNews.gr. Η αλλαγήή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδαςεγγραφής του TharrosNews.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμεότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά ηπροστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το TharrosNews.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και τηςακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.Το TharrosNews.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικάδεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτεάλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστώναπό οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, καιαλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβήκαι χρησιμοποιούνται σωστά.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Συνεχώς το TharrosNews.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, καιτα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σαςσυστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου

να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίαςπροσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίςπροηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

Eάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσαΔήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.