ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΥΠΟ μοναδικής επιτυχίας εστέφθη η προχθεσινή εκδρομή εις Κoρώνην δια του πολυτελούς και ταχυπλόου - ατμοπλοίου «Ελένη». Η...

Πριν 94 χρόνια

Ο Πέτρος Δ. Κουρκουτάς, έμπορος και η Βασιλική Δ. Κορομηλά, ετέλεσαν τους γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ο Σείριος...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΣ αυριανής εκδρομής εις Κορώνην θα μετάσχουν πλείστοι συμπολίται διατεθειμένοι να δράσουν προς όλας τας διευθύνσεις. Οι μποέμ...

Πριν 94 χρόνια

ΔΥΝΑΜΕΙ του από 14-4-26 Ν. Δ. τεθέντος εν ισχύει παρακαλούμεν τους ιατρούς και τας εξ επαγγέλματος ή κατά...

Πριν 94 χρόνια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ θερμώς τον Σύλλογον Κουρέων της γείτονος Μεσσήνης δια την άκραν συναδελφικήν περιποίησιν, ης ετύχομεν κατά την εορτήν...

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ κατά την χθεσινήν ημέραν τα οικογενειακά συμβούλια προκειμένου να ορισθή το μέρος εις το οποίον οι σύζυγοι,...

Πριν 94 χρόνια

ΤO προσεχές Σάββατον 1ην Αυγούστου θα γίνη μεγάλη θαλασσία εκδρομή εις Κορώνην με το ταχύπλοον (15 μίλια καθ’...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ ελάβομεν εξ Αθηνών την ακόλουθον ανακοίνωσιν: Η «Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία» ευρίσκεται εις την λίαν ευχάριστον θέσιν να...

Πριν 94 χρόνια

Ο Δ. Ζωγράφος μελετήσας τα γεωργικά ζητήματα των επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης και παρακολουθήσας εκ του σύνεγγυς την...

Πριν 94 χρόνια

Η Υποδιοίκησις Χωροφυλακής Τριφυλίας πληροφορεί την Διοίκησιν Χωροφυλακής ότι συνελήφθησαν οι δράσται του φόνου της Ηρακλείας Αγγελοπούλου, Γεώργιος...