ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

-ΤΗΝ παρελθούσαν νύκτα περί την 2.30 οι Χρ. Ζορμπαζόγλου, Ν. Βουρδουλίδης, Ιω. Παυλιτανίδης και Δημ. Ζορμπαζόγλου παρατηρηθέντες υπό...

Πριν 94 χρόνια

ΕΝ τη δημοσία οδώ Κατσαρού – Μελιγαλά συνελήφθη υπό των οργάνων του τμήματος Μελιγαλά ο Κων. Ανδρ. Χριστόφιλος...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την 1ην μ.μ. ώραν ο 19ετής Μαρκόπουλος κάτοικος Μικράς Αναστασόβης, περιελθών εις φιλονικίαν μετά του μικροτέρου αδελφού...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ άγνωστος γυνή προσποιούμενη την επαίτιδαν μεταβάσα εις την εν Γαργαλιάνοις οικίαν του Φιλίππου Χαλαζωνίτου μετά τριών τέκνων...

Πριν 94 χρόνια

Ο Χαράλαμπος Πουλαντζάς εκ Πεταλιδίου ετών 14 αφήρεσε του πατρός του δραχμάς 3.750, επιβάς δε αυτοκινήτου μετά του...

Πριν 94 χρόνια

Η εκ του χωρίου Βρεστό της Τριφυλίας Κανέλλα θυγάτηρ Αλεξ. Αργυροπούλου τεκούσα εκ κλεψιγαμίας θήλυ εις θέσιν Χλιού...

Πριν 94 χρόνια

Ο Γεώργιος Καλογερόπουλος προσποιούμενος  ότι τυγχάνει κρατικόν όργανον απεπειράθη να εκβιάση τον Κωνστ. Αγγελόπουλον, απέτυχεν όμως του σκοπού...

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΩΘΙ του Σιδηροκάστρου ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος θήλυ ονόματι Ελένη τεχθέν εκ κλεψιγαμίας παρά της Μηλιάς χας Ιω. Αδαμοπούλου...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την ημίσειαν μεταμεσημβρινήν ώραν εν τη οδώ Αριστομένους συνεκρούσθη το ανερχόμενον εις την πόλιν υπ’ αριθμ....

Πριν 94 χρόνια

ΔΥΟ άγνωστοι ανοίξαντες δια της ιδίας αυτού κλειδός φυλασσομένης εις τινά οπήν την θύραν του εν Άνω Βασιλικώ...