ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 9.30 πρωινήν εις την εν τη συνοικία Πλεύνας παρά το Β΄ αστυνομικόν τμήμα κειμένην οικίαν...

Πριν 94 χρόνια

Ο πλησίον της Μονής των Καλογραιών και απένταντι των Κάτω Φυλακών, Αρχαίος Μητροπολιτικός Ναός των Καλαμών, Άγιος Γεώργιος,...

Πριν 94 χρόνια

ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟΣ πράξις διεπράχθη εν Μελιγαλά κατά της δεκαετούς μόλις Αθανασίας θυγατρός Κ. Δαβίλλα επί της οποίας βία ησέλγησεν...

Πριν 94 χρόνια

ΩΣ προς το ζήτημα του Βρεφοκομείου γνωρίζομεν τα εξής: Μετά την επιψήφισιν από μέρους του Δήμου του κονδυλίου...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την 10ην πρωινήν ώραν συνήλθεν εις την Νομαρχίαν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου η επιτροπή του ειδικού...

Πριν 94 χρόνια

-ΧΘΕΣ την 7.30 εσπερινήν ευθύς μετά την επιστροφήν των δια της εκτάκτου αμαξοστοιχείας εξ Ιθώμης εγένετο δεξίωσις των...

Πριν 94 χρόνια

EΠΙ τέλους ο καιρός απεκατεστάθη και πάλιν ανοιξιάτικος. Μετά την βροχήν και την ψύχρα επανεπέσαμεν εις τον καύσωνα,...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις την Μικρομάνην της Θουρίας ο Περικλής Κουτσουρόπουλος δια λόγους κτηματικής διαφοράς απεπειράθη να φονεύση τον συγχώριόν...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν εις το χωρίον Κατσαρού της Οιχαλίας, η Φωτούλα θυγάτηρ Αναστ. Βανικιώτου ετών 21 ετραυμάτισε δια...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 1.30 απογευματινήν ώραν εις την συνοικίαν Πλεύνας ο Γαβριήλ Βουδουκλάρης έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του...