ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΘ’ α είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν επί τη βάσει επιστολής του βουλευτού Καλαμών Διον. Μπενάκη τα συνεργεία,...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» ευρίσκεται εις την ευχάριστον εξαιρετικώς θέσιν, ν’ αναγγείλη ότι λίαν προσεχώς πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας...

Πριν 94 χρόνια

ΑΦΙΚΕΤΟ ενταύθα ο απoοσταλείς κατόπιν των ενεργειών του βουλευτού Καλαμών Μπενάκη υπό του υπουργείου των Στρατιωτικών ανθυπολοχαγός πυροσβέστης...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ πρώτην μεταμεσημβρινήν ώραν της προχθές παρά το εργοστάσιον της Ηλεκτρικής Εταιρείας ο 11ετής παις Εμμ. Λεων. Σεκάκος...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ εδόθη υπό του Ερασιτεχνικού Θεατρικού Συλλόγου τη συμπράξει της Φιλαρμονικής η προαγγελθείσα παράστασις υπέρ της ανεγέρσεως ηρώου...

Πριν 94 χρόνια

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας Πέτρος Γαρουφαλιάς, εις απάντησιν επιστολής του «Θάρρους» δια την υπόθεσιν...

Πριν 94 χρόνια

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ενταύθα προχθές από μέρους της επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων ο Δ. Λάμπρου, τέως γενικός διοικητής Μακεδονίας και ο...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤ’ αρχήν το «Θάρρος» ενισχύει με πάσαν καλήν διάθεσιν οιανδήποτε χρησιμοποίησιν εγχωρίων κεφαλαίων. Αλλ’ αυτή η αταξία η...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΟΠΙΝ της εκλογής του Διοικητικού Συμβολίου του ιδρυθησομένου Βρεφοκομείου και το καταρτισμού του νέου αυτού καταστατικού η λειτουργία...

Πριν 94 χρόνια

Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Παπαθεοδώρου απέστειλε προς τον Δήμον εν προσχέδιον της Λαχαναγοράς, την μελέτην της οποίας έχει...