ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΚΟΡΩΝΗ. Την 9ην Ιανουαρίου ε.έ., τη πρωτοβουλία του αυτού ιερέως Στασινού Κυριαζοπούλου, διεξήχθη εν Κορώνη μία ωραία ευεργετική...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ προσκρούσαν την νύκτα του Σαββάτου επί του βραχίονος ατμoπλοίου “Στενήμαχος» του πλοιοκτήτου Μακρή εβυθίσθη εξ ολοκλήρου εις...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την 2αν απογευματινήν ώραν εις τα Φιλιατρά το υπ’ αριθμ. 5.795 φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του σωφέρ...

Πριν 94 χρόνια

ενασ συμπολίτης μας εις το άνθος της ηλικίας του, εν ω ήρχιζεν ένα λαμπρόν στάδιον, ο υιός του...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ καιρού κατόπιν μιας ωραίας και χριστιανικής ιδέας του Σου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου οι εφημέριοι της πόλεως ανέλαβον...

Πριν 94 χρόνια

Την 10ην τρέχοντος μηνός ηυτοκτόνησεν πάσχων εκ μανίας καταδιώξεως εις την εν Μελιγαλά οικίαν του ο Δ. Μητρόπουλος,...

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός εξακολουθεί εισέτι να είναι θαυμάσιος με τον ωραίον χειμωνιάτικον ήλιον. Το βράδυ όμως η ψύχρα είναι...

Πριν 94 χρόνια

ΜΕΤΑ της συνήθους εθιμοτυπίας θα τελεσθή σήμερον συμφώνως προς το εκδοθέν επίσημον της δημοτικής αρχής πρόγραμμα εν Παραλία...

Πριν 94 χρόνια

Ο ωραίος καιρός επικρατήσας την ημέραν της Πρωτοχρονιάς και την Κυριακήν συνετέλεσεν ώστε τα κοσμικά κέντρα να είναι...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» εύχεται εις τους συνδρομητάς και  αναγνώστας του αίσιον και ευτυχές το 1927. Η σημερινή παράστασις του...