ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΔΥΝΑΜΕΙ εντάλματος του ανακριτού του πρώτου τμήματος συνελήφθη υπό των οργάνων του σταθμού παραλίας χθες η Διαμάντω θυγάτηρ...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας και περί την 10.30΄ακριβώς εξερράγη πυρκαϊά εις την παρά την θέσιν «Γουλιμίδες» των Καλαμών οικίαν...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 11.30΄νυκτερινήν εξερράγη πυρκαϊά εις το παρά την οδόν Μεσσήνης εργοστάσιον ανδρικών πίλων του Μένη Σταθοπούλου....

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ παρά της διοικήσεως χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας καθορίζονται τα μέρη της σταθμεύσεως των αμαξών, αυτοκινήτων και...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ παρά της Διοικήσεως Χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας τροποποιείται το πρώτον άρθρον της διατάξεως περί σταθμεύσεων των...

Πριν 94 χρόνια

Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου διαμένων εν Σικάγω των Ηνωμένων Πολιτειών και η χαριτόβρυτος και καλλίμορφος Δνίς Μερόπη Μιχ. Αδαμοπούλου,...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 1. μ.μ. ώραν εις την γείτονα Μεσσήνην ο αρτοποιός Κυριάκος Δ. Μπουτιέρος καιροφυλακτών εις το...

Πριν 94 χρόνια

ΕΝ μέσω αριστοκρατικωτάτου κύκλου ετελέσθησαν χθες το εσπέρας οι γάμοι του Γεωργίου Παυλή, ανθυπολοχαγού Πεζικού μετά της Δίδος...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας στο αριστοκρατικό σπίτι του βιομηχάνου Φεραδούρου η ερίτιμος κα Δ. Παπαδέα ανεδέξατο το χαριτωμένο αγοράκι...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ το απόγευμα τραγικόν δυστύχημα εσημειώθη παρά την θέσιν «Διπόταμον» της οδού Καλαμών – Αλαγονίας υπό τας ακολούθους...