ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Ο εγκατασταθείς εις την πόλιν μας μουσικοδιδάσκαλος Ν. Κεφαλάς, απόφοιτος του Ωδείου Αθηνών και σπουδάσας εις ανωτέρας ξένας...

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ο εκ Φίλια της Μεσσήνης Ιωάννης Χαντζόπουλος κατηγορούμενος επί αναιρέσει. Επίσης δυνάμει εντάλματος του εισηγητού Στρατοδικείου Αθηνών,...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ αύριον κάμνει έναρξιν των παραστάσεών της εις το Αμερικανικόν Κινηματοθέατρον η οπερέττα των γνωστών εις την πόλιν...

Πριν 94 χρόνια

ΓΙΝΕΤΑΙ γνωστόν εις το σεβαστόν κοινόν της πόλεώς μας και των περιχώρων ότι έκαμε έναρξιν των εργασιών του...

Πριν 94 χρόνια

ΑΡΦΑΡΑ (του ανταποκριτού μας). Η κωμόπολίς μας απέκτησεν επιτέλους έναν αστυνόμον, τον κ. Ιωάν. Φιλντίσην, που αποτελεί εγγύησιν...

Πριν 94 χρόνια

Η προ μηνός εμφανισθείσα επιζωοτία άνθρακος εις ποίμνια της Κοινότητος Μεσσήνης, εξακολουθεί προσβάλλουσα θανατηφόρως τα μη εισέτι προληπτικώς...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως γνωρίζει δι’ εγγράφου του, προς την ενταύθα Νομαρχίαν, ότι η μετονομασία του...

Πριν 94 χρόνια

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Λυνισταίνης τέως Δήμου Φιγαλείας, δι’ αναφοράς του προς την ενταύθα Νομαρχίαν, αναφέρει ότι την...

Πριν 94 χρονια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας αφίχθησαν δια της τακτικής εξ Αθηνών αμαξοστοιχίας οι Σουηδοί ιατροί Χους και Νεμιλόιν, προκειμένου να...

Πριν 94 χρόνια

ΥΠΟ του Αστυνομικού Σταθμού Παραλίας συνελήφθη φέρων περίστροφον ο Παν. Καλαμαράς. Παραπεμφθείς εις το αυτόφωρον Πλημμελειοδικείον κατεδικάσθη εις...