ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον της Παιδείας απηγόρευσε την κατεδάφισιν του εν Φιλιατροίς Μετοχίου της Ιεράς Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 7ην εσπερινήν ώραν ο Ιωάννης Δημ. Ηλιόπουλος, κάτοικος Ασπροχώματος, περιελθών εις φιλονικίαν μετά του Κωνστ....

Πριν 94 χρόνια

Ο Παναγ. Γ. Πιερρέας συνδιασκεδάζων εν Μεσσήνη μετά των Παναγ. Ντόκου, Σταύρου Μούλα και Χρ. Θεοδωρακοπούλου, περιήλθεν εις...

Πριν 94 χρόνια

ΠΑΡΑ των οργάνων του Β΄ αστυνομικού τμήματος κατηγγέλθησαν οι Β. Βλάχος επί παραβάσει του νόμου Κυριακής αναπαύσεως, Αποσ....

Πριν 94 χρονια

Ο κρεοπώλης Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος δι’ ασήμαντον αφορμήν προχθές το εσπέρας ετραυμάτισεν ελαφρώς δια ράβδου τον διευθυντήν του όπισθεν...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ τας κοινότητας Χασάμπaσαν και Μπάστα ενεφανίσθησαν κρούσματα χολέρας επί των ινδιάνων, άπαντα θανατηφόρα. Προς καταστολήν της νόσου...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις την θέσιν Άγιος Γεώργιος συνελήφθησαν περί τα είκοσι πρόβατα υπό των αγροφυλάκων Κ. Μπεκρή και Γ....

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας εχορήγησεν απλήν άδειαν εις την Ελληνικήν Ηλεκτρικήν Εταιρείαν δι’ εγκατάστασιν ηλεκτρικήν επί της πεδιάδος της...

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ περιφερόμενοι από πόλεως εις πόλιν όντως καλλίφωνοι και ικανoί περί το ψάλλειν ιεροψάλται κατά κανόνα ψυχικώς υστερούν...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΑ χθεσινήν αναφοράν του Προέδρου της Κοινότητος Αμπελώνος, έξωθι του χωρίου ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος θήλυ δια την διατροφήν...