ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Η μόλις 23έτις Ελένη θυγάτηρ Αριστ. Σπυράκη συναντήσασα τον 18ετή Γεώργιο Χρ. Κυριακόπουλον επυροβόλησε κατ’ αυτού άπαξ δια...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΟΠΙΝ επιμόνων ενεργειών του Γεωργικού μας Επιμελητηρίου και των σχετικών αποφάσεων των Μεσσηνιακών Γεωργικών Συνεδρίων συνηγορούντος προς τούτο...

Πριν 94 χρόνια

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ εις τους Τελώνας του Κράτους, διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, δια της οποίας η τιμή της μεταλλικής δραχμής...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της προσεχούς Δευτέρας άρχονται τα εσπερινά μαθήματα των απόρων παιδιών εις τας νέας αιθούσας όπισθεν της αιθούσης...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ Κυριακήν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης επεσκέφθη τον προσφυγικόν συνοικισμόν Ανατολικής Παραλίας δια να πληροφορηθή εκ νέου την κατάστασιν...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Νομαρχίαν και ενώπιον της καθορισθείσης παρά του Υπουργείου Επιτροπής ενηργήθησαν προχθές αι προκηρυχθείσαι δημοπρασίαι της συντηρήσεως...

Πριν 94 χρόνια

Η χθεσινή πρώτη εμφάνισις της οπερέττας Βάζα – Βεργοπούλου με την «Μπαγιαντέραν» υπήρξε κυριολεκτικώς θριαμβευτική. Ο μοναδικός τενόρος...

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον Στρατιωτικών δια διαταγής του προς τας Στρατιωτικάς Αρχάς του Κράτους αντέλλεται όπως παράσχουν πάσαν ευκολίαν δια...

Πριν 94 χρόνια

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους πελάτας κινήσεως, η οποία αναφέρει ότι  δυνάμει της σχετικής συμβάσεως...

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ εκ νέου να αυτοκτονήση ο προ ημερών ριφθείς εις την θάλασσαν τέως χωροφύλαξ Τερζής Παναγιώτης και διασωθείς...