ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την 10ην πρωινήν ώραν συνήλθεν εις την Νομαρχίαν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου η επιτροπή του ειδικού...

Πριν 94 χρόνια

-ΧΘΕΣ την 7.30 εσπερινήν ευθύς μετά την επιστροφήν των δια της εκτάκτου αμαξοστοιχείας εξ Ιθώμης εγένετο δεξίωσις των...

Πριν 94 χρόνια

EΠΙ τέλους ο καιρός απεκατεστάθη και πάλιν ανοιξιάτικος. Μετά την βροχήν και την ψύχρα επανεπέσαμεν εις τον καύσωνα,...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις την Μικρομάνην της Θουρίας ο Περικλής Κουτσουρόπουλος δια λόγους κτηματικής διαφοράς απεπειράθη να φονεύση τον συγχώριόν...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν εις το χωρίον Κατσαρού της Οιχαλίας, η Φωτούλα θυγάτηρ Αναστ. Βανικιώτου ετών 21 ετραυμάτισε δια...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 1.30 απογευματινήν ώραν εις την συνοικίαν Πλεύνας ο Γαβριήλ Βουδουκλάρης έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του...

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ καλοκαιρίaν διαδέχεται βροχή. Και την βροχήν λιακάδα. Πάλιν ευχάριστον διότι άλλοτε είχαμεν συνηθίσει εις συνεχείς βροχάς διαρκείας...

Πριν 94 χρόνια

ΤΡΑΓΙΚΟΝ έγκλημα έλαβε χώραν εις το χωρίον Σαρακινάδα του τέως Δήμου Αετού, το οποίoν κρατεί εν συγκινήσει τους...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την 8ην εσπερινήν ώραν ο μικρός Νικόλαος Αθ. Δαφνάς περιεργαζόμενος εντός του εν Αιθαία καφφενείου του Νικήτα...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 2αν μ.μ. ώραν οι συνοικούντες εν τω αυτώ δωματίω Αριστ. Πετρουλέας, υπάλληλος Ζυθοπωλείου και Γεώργιος...