ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ το απόγευμα περιελθόντες εις έριδα ο καρραγωγεύς Ηλίας Παραγκίνης και ο Γεράσιμος Περιβολισάνος, υπάλληλος του καφφεζυθοπωλείου «Αίγλη»,...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΑ νεωτέρας υπό ανταποκριτών μας παρεχομένας πληροφορίας η ακρίς εξακολουθεί προξενούσα εισέτι μεγάλας ζημίας. Ουχ ήττον δε, εντατικαί...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΟΠΙΝ πληροφοριών ότι εντός της οικίας του προέδρου της Κοινότητος Γαρδικίου Παναγιώτου Μπάλα συνελήφθη η σύζυγος αυτού Βασιλική...

Πριν 94 χρόνια

Ο Νικόλαος Βασ. Κωνσταντόπουλος, κάτοικος Ζαχάρως, απήγαγεν εκουσίως την συγχωρίαν του Αναστασίαν θυγατέρα Θεοδ. Ζήρου, η οποία εγκαταλείπουσα...

Πριν 94 χρόνια

ΑΥΡΙΟΝ 20ήν Ιουλίου εορτάζει η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού μεγαλοπρεπώς την ετησίαν πανήγυριν του Αγίου Προφήτου Ηλιού χοροστατούντος...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΙΤΟΙ γνωρίζομεν ότι θα προσκρούσωμεν εις την μετριοφροσύνην του, εν τούτοις πρέπει να εξάρωμεν την χειρονομίαν του συμβολαιογράφου...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ το χωρίον Σιάμαρι απεβίωσεν αιφνιδίως η σύζυγος του Δημ. Β. Πανταζοπούλου, Βασιλική, της οποίας εκ της ενεργηθείσης...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΑ πληροφορίας παρεχομένας υπό χωρικών ερχομένων εις την πόλιν μας το κύμα των ακρίδων αυξάνεται οσημέραι επιφέρον τρομακτικάς...

Πριν 94 χρόνια

Η εκπονηθείσα υπό του αρχιτέκτονος μηχανικού Πάντζαρη μελέτη των δημοτικών σφαγείων ενεκρίθη. Σχετικώς απεστάλη προς τον Δήμον Καλαμών...

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εν Παραλία οι Κωνσταντίνος Μανδηλαρέας και Σταυρούλα σύζυγος Μανδηλάρη επετέθησαν αδίκως κατά του Δημητρίου Νικηφόρου...