Η Ευρώπη Εν Τάχει

Η Ευρώπη Εν Τάχει

Θέματα ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία1

Η παγκόσμια συζήτηση σχετικά με την επάρκεια των κανόνων που ισχύουν σήμερα, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση της ταχέως εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας, έχει προχωρήσει σημαντικά. Ένα μέρος αυτής της συζήτησης αφορά στην ισχύ στην αγορά μεγάλων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που κυριαρχούν σε πολλές διαδικτυακές αγορές. Οι κύριοι παράγοντες πίσω από αυτές τις εξελίξεις είναι οι οικονομίες κλίμακας, αλλά και η αυξανόμενη οικονομική σημασία των δεδομένων, τα οποία αποτελούν πολύτιμο προϊόν σε μια ηλεκτρονική οικονομία. Στην ψηφιακή οικονομία ανήκουν σοβαρά θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα δεδομένα είναι επίσης μια κρίσιμη συμβολή σε πολλές υπηρεσίες online, διαδικασίες παραγωγής και εφοδιαστικής. Μάλιστα, αυτό ισχύει για πολλές και διαφορετικές βιομηχανίες. Πρέπει να πούμε ότι η ανταλλαγή δεδομένων είναι μια πολύ πλούσια διαδικασία και για να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες παντού, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση των αγορών δεδομένων μέσω σύγχρονων νόμων που βασίζονται στο χρήστη, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και ο κανονισμός για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η παγκόσμια σκέψη φαίνεται να ευνοεί σταδιακά μια πιο συνετή εποπτεία της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομία της. Είναι ένας τομέας πολλά υποσχόμενος.

Προτεραιότητες της 

κροατικής προεδρίας της Ε.Ε.

Σε τέσσερα βασικά στοιχεία στοχεύει να εργαστεί κατά τους έξι μήνες της προεδρίας της η Κροατία.

Μια Ευρώπη που αναπτύσσεται: Στόχος η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών και προοπτικών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης, την καλλιέργεια μιας πιο ικανοποιημένης και ζωντανής κοινωνίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των δεξιοτήτων των πολιτών μας και την προστασία του περιβάλλοντος με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Μια Ευρώπη που συνδέει: Στόχος η ανάπτυξη δικτύων στις μεταφορές και την ενέργεια, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών της Ένωσης.

Μια Ευρώπη που προστατεύει: Στόχος η εγγύηση της ελευθερίας κάθε πολίτη ως πυλώνα της δημοκρατικής κοινωνίας και της εσωτερικής ασφάλειας. Ακόμη, μια συνολική και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική, αλλά και αντιμετώπιση στις τρέχουσες απειλές κατά του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών, από τη μισαλλοδοξία και την τρομοκρατία μέχρι τις απειλές στον κυβερνοχώρο και τις “ψεύτικες ειδήσεις” (παραπληροφόρηση) στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μια Ευρώπη με επιρροή: Στόχος η ανάληψη ηγετικού ρόλου στη διεθνή σκηνή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος ηγέτης και εμπορική δύναμη και ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ρωσίας και πολλών άλλων χωρών και οργανισμών. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θέση για να επεκτείνουμε την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαμορφώσουμε την παγκόσμια τάξη, να εξαλείψουμε τη φτώχεια και να τονώσουμε την παγκόσμια ανάπτυξη. 

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας 

της Ε.Ε., 27 Ιανουαρίου 2020

Η Προεδρία (της Κροατίας) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την ανακοίνωση για την Πράσινη Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις γεωργικές πτυχές. Οι υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΓΠ. Η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέχειας της στήριξης της ΚΓΠ στους Ευρωπαίους αγρότες και άλλους δικαιούχους το 2021.

Για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020 το Συμβούλιο συζήτησε ήδη στις 16-17 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με την έκθεση προόδου της Προεδρίας «η ΚΓΠ μετά το 2020», οι υπουργοί συζήτησαν την έκθεση προόδου της Προεδρίας σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο για το σύνολο των προτάσεων της Επιτροπής για τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΓΠ , η οποία περιλαμβάνει κανονισμούς για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ και την κοινή οργάνωση των γεωργικών προϊόντων.

Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη

Προτεραιότητα στο αμέσως επόμενο διάστημα επιβάλλει η κροατική προεδρία την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, δίνοντας προτεραιότητα:

•Στη μείωση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και σύγκλιση

•Στην ενίσχυση της Οικονομακής και Νομισματικής Ένωσης και το διεθνή ρόλο του ευρώ

•Στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς

•Στην αξιοποίηση του δυναμικού της μακροπεριφερειακής συνεργασίας

•Στην εξασφάλιση της ίσης ποιότητας των προϊόντων στις αγορές όλων των κρατών μελών

Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ Ηνωμένο Βασίλειο2 

Νέο νομοσχέδιο για τη Γεωργία στο Ηνωμένο Βασίλειο να απομακρυνθεί από το «αναποτελεσματικό και υπερβολικά γραφειοκρατικό» σύστημα ΚΓΠ, αποκάλυψε την Πέμπτη (16 Ιανουαρίου) η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για τον ουσιαστικό «μηδενισμό» προς την ισχύουσα αγροτική πολιτική της Ε.Ε., μια νέα έκδοση της γεωργικής νομοθεσίας μετά την έξοδο από την Ε.Ε. (BREXIT), στο πλαίσιο μιας ριζικής μετατόπισης προς την απομάκρυνση των επιδοτήσεων από το σύστημα άμεσων πληρωμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), το οποίο συσχετίζει τις πληρωμές με το συνολικό ποσό των εκτρεφόμενων εκτάσεων.

Μακάρι να τους βγει και να μην επανέλθουμε στην εποχή των τρελών αγελάδων, που κόστισαν εκατοντάδες δισ. ευρώ, για να μας πει τότε το Ηνωμένο Βασίλειο ότι το όλο πρόβλημα προήλθε από την ανάγκη να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση το κράτος μέλος αυτό της Ε.Ε.! 

Καλό είναι να μην ξεχνούμε…

Η παγκόσμια πρώτη της προέδρου της Κομισιόν 

Το μεγάλο ντεμπούτο της προέδρου της Κομισιόν, Ursula Von der Leyen, έκανε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός την Τετάρτη (22 Ιανουαρίου), όπου παρουσίασε την πολιτική της ατζέντα στην παγκόσμια οικονομική ελίτ. Επικεντρώθηκε στην πολιτική για το κλίμα, στην ψηφιακή ατζέντα και στις γεωπολιτικές της φιλοδοξίες. Η «Πράσινη Πράξη της Ευρώπης είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική μας», είπε σε ένα πολύ επιλεγμένο ακροατήριο.

Όμως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, που πήρε τη σκυτάλη αμέσως μετά, προχώρησε με την ομιλία του σε μια προειδοποίηση ότι οι νομοθέτες της Ε.Ε. θα πολεμήσουν την Επιτροπή για την πράσινη διαπραγμάτευση, προκειμένου «να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της διάγνωσης που όλοι συμμεριζόμαστε σχετικά με την έκτακτη ανάγκη για το κλίμα και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της». 

Στην ουσία, ο κ. Σασόλι τόνισε έντονα την κοινωνική διάσταση της κλιματικής κρίσης, την οποία δήλωσε ότι «επιδεινώνει την κοινωνική κρίση». Θα δούμε ίσως σημαντικές μάχες μεταξύ των βασικών αυτών οργάνων της Ε.Ε. στο εγγύς αλλά και στο απώτερο μέλλον πάνω στο θέμα αυτό.

Του Γιώργου Μαρκατάτου

1 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646117

2 https://www.euractiv.com/sections/cap-reform/