5G: Υπαρκτοί οι κίνδυνοι… “πέμπτης γενιάς”

5G: Υπαρκτοί οι κίνδυνοι… “πέμπτης γενιάς”

Υπόμνημα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Ανεξάρτητα από την… πληθωριστική ειδησεογραφία σχετικά με την «οπισθοδρόμηση» της Καλαμάτας και την αναστολή της πιλοτικής εφαρμογής της 5G, επιμένουμε να δημοσιεύουμε διεθνείς επιστημονικές ανακοινώσεις που ο μέσος πολίτης θα έπρεπε απαραιτήτως να γνωρίζει. Κι αυτό γιατί θεωρούμε ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τους πολίτες οφείλει να επιδιώκει την έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωσή του επί των βιολογικών επιπτώσεων της (μη ιονίζουσας) Η/Μ ακτινοβολίας, ώστε να μπορεί να παίρνει υπεύθυνη θέση για τις συγκεκριμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στις οποίες εκτίθενται εν αγνοία τους οι γενιές του σήμερα αλλά και του αύριο, πάντα στα πλαίσια της Αρχής της Προφύλαξης.

Με το παραπάνω σκεπτικό δημοσιεύουμε σήμερα το πόρισμα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ) για το 5G, με αφορμή σχετική συζήτηση στη Βουλή της Κύπρου.

«Οι κίνδυνοι που προκύπτουν στη Δημόσια Υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G»

Η ΗΜΑ Ραδιοκυμάτων (ΗΜΑ/RF) έχει μικρότερη ενέργεια από το ορατό φως τις ιονίζουσες, υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτινοβολίες. Όμως, επειδή μεταφέρει πληροφορίες, αντίθετα με όλες τις πιο πάνω ακτινοβολίες, δεν έχει σταθερή κυματομορφή / κυματογράφο. Χαρακτηρίζεται από παλμούς με κορυφές υψηλής έντασης και πολικότητα (Panagopoulos DJ et al.: Polarization: a key difference between man-made and natural electromagnetic fields, in regard to biological activity. Sci Rep 2015; 5: 14914-1 – 14914-10), Review M.Paul 2018).

Επίσης, σε αντίθεση με το ορατό φως μπορεί να διεισδύει στο σώμα και στον εγκέφαλο. Η παλμικότητα και πολικότητα είναι οι βασικές ιδιότητες που την καθιστούν ιδιαίτερα βιοδραστική με δυνατότητα σε δεδομένες συνθήκες να προκαλέσει όχι μόνο θέρμανση των ιστών αλλά και βιολογικές επιδράσεις επιδρώντας στην ηλεκτροφυσιολογία του σώματος.

To DNA λόγω της διπλής ελικοειδούς μορφής λειτουργεί ως πολλαπλώς ευαίσθητη αντένα (fractal) και οι αλληλεπιδράσεις με τα εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθίστανται αναπόφευκτες και πολλαπλές. Είναι αυταπόδεικτο λοιπόν ότι οιαδήποτε σύγκριση της βλαπτικότητας με το ορατό με βάση την ενέργεια και μόνο είναι επιστημονικά λανθασμένη.

Το 5G δεν θα αντικαταστήσει αλλά συνυπάρχει / συλλειτουργήσει με την τρέχουσα τεχνολογία 3G και 4G. Θα αξιοποιήσει τις τρέχουσες συχνότητες αλλά και πρόσθετες πολύ ψηλές συχνότητες – υπό-χιλιοστομετρικών κυμάτων για να πετύχει εξαιρετικές ταχύτητες με ελάχιστη χρονική υστέρηση.

 Όταν επομένως συζητούμε για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία της Τεχνολογίας 5G, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε την ισχυρή τεκμηρίωση των επιπτώσεων των τεχνολογιών 3G-4G και τις πιθανές και ελάχιστα μελετημένες πρόσθετες επιδράσεις της 5G.

Η τεκμηρίωση για τις επιπτώσεις της ΗΜΑ/RF

Η επιστημονική τεκμηρίωση για τις δυνητικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων HMA/RF εξελίσσεται συνεχώς και ήδη είναι αρκούντως ισχυρή και αιτιολογεί αλλά και επιβάλει την άμεση εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης (σχετική Βιβλιογραφία έχει υποβληθεί με το Υπόμνημα της 19ης/Σεπτεμβρίου 2019).

H υπάρχουσα τεκμηρίωση ανατρέπει τις αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες παραδοχές όπως ότι η EMF/RF μπορεί μόνο να προκαλέσει θέρμανση των ιστών και ότι είναι ασφαλής. Σ’ αυτές τις παραδοχές βασίζονται τα ισχύοντα όρια τα οποία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Αφορούν ολιγόλεπτη μόνο έκθεση και όχι 24/7/365, και μόνο θερμικές επιδράσεις αγνοώντας πλήρως τις βιολογικές που έχουν διαπιστωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα μέχρι και κατά 100,000- έως και 106 χαμηλότερα, περιλαμβανομένης και της πιθανής καρκινογένεσης (WHO/IARC 2011). Είναι τόσο ψηλά που ικανοποιούν τις ανάγκες της αύξησης της έκθεσης (Report to European Parliament 2019 και παραδοχή κ. Κωμοδρόμου Βουλή 26/9). που συνεπάγεται η εφαρμογή του 5G και του Internet of things (IOT).

Οι τεκμηριωμένες βιολογικές επιδράσεις ιδίως σε συνθήκες διαρκούς και χρόνιας έκθεσης, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία ευλόγως αναμένεται να εξελιχθούν σε επηρεασμό της υγείας και πρόκληση ασθενειών (Bioinitiative report 2012/14).

Επαρκώς τεκμηριωμένες και πολύ σοβαρές/μη αντιστρέψιμες επιπτώσεις είναι σήμερα η πρόκληση καρκίνου του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το 2011 ο IARC/WHO, είχε κατατάξει την ακτινοβολία 30KHz – 300GHz (εκπέμπεται από Wi-Fi, mobile data, αντένες, κινητά, ασύρματες συνδέσεις, τάπλετς, baby monitors, κ.ά.) σε πιθανώς καρκινογόνο 2Β όπως τα καυσαέρια και τα εντομοκτόνα Παράθειο και DDT. Η δήλωση που έγινε ότι είναι αβλαβής μια «πιθανώς καρκινογόνος 2Β» ακτινοβολία είναι τουλάχιστο επιστημονικά απαράδεκτη αν όχι σκόπιμα παραπλανητική. Αν ήταν αβλαβής η EMF/RF ο ΙΑRC θα την τοποθετούσε στην κατηγορία 3 («Unclassifiable as to carcinogenicity in humans» There is no evidence at present that it causes cancer in humans) ή 4 (Probably not carcinogenic to humans» There is strong evidence that it does not cause cancer in humans). Σήμερα με νεότερες έρευνες και η τεκμηρίωση δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για καρκινογόνο 1ης κατηγορίας ( Carlberg, M. et al, 2017, Hardell L et al 2013, 2017, Miller A. et al, (2017 & 2018). Γι’ αυτό το IARC τον Απρίλη του 2019 την έχει περιλάβει στη λίστα «High priority for re evaluation  με το αιτιολογικό «new mechanistic evidence/bioassays» (www.thelancet.com/oncology Vol 20 June 2019). Έρευνες συσχετίζουν επίσης την ακτινοβολία με αύξηση των περιστατικών καρκίνου του θυρεοειδούς (Carlberg M et al: Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data, 2016; BMC Cancer (2016) 16:426). Άλλες έρευνες υποδεικνύουν πιθανή δράση της ακτινοβολίας ως «cancer promoter”, (Tillmann T et al. 2010, Carlberg M, Hardell L 2014, Lerchl A et al., 2015).

Η τεκμηρίωση (Deshmukh, P. et al 2015, Tang, J.et al 2015), για τον επηρεασμό της ανάπτυξης του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος και άλλες νευροψυχικές και μαθησιακές/γνωστικές δυσμενείς επιπτώσεις (de Caires Jr LC et al.2014, Deshmukh PS et al2015, Li HJ et al.,2015), ιδίως στο έμβρυο και το παιδί έχει ξεπεράσει το 70% της απόλυτης τεκμηρίωσης (Lai 2019). Αρκούντως τεκμηριωμένα είναι επίσης τα προκαλούμενα προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά ως αποτέλεσμα έκθεσης του εμβρύου και μεταγεννητικής έκθεσης του παιδιού (Divan et al 2010, 2012, Birks L et al 2017), πρώιμης εμφάνισης άνοιας και Αlzheimer (Review M.Pall 2018) και τέλος, απόλυτα τεκμηριωμένος ο εθισμός και η εξάρτηση (WHO 2018). Η ΗΜΑ/RF επίσης προκαλεί διάτρηση του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού που προστατεύει το εγκέφαλο (Nittby H et al.. 2009), αυξάνοντας έτσι τη διείσδυση και κατά συνέπεια την επίδραση άλλων τοξικών παραγόντων στον εγκέφαλο.

H βλαπτική επίδραση του Wi-Fi είναι επίσης τεκμηριωμένη. Ιδιαιτέρα επιδρά στο DNA, στο γεννητικό σύστημα, τον εγκέφαλο κ.ά., (Resolution of Council of Europe 2011, Martha Herbert, 2016, Pall, M. 2018 Environmental Research 164 (2018) 405–416, Review of 100 studies by Wilke I : umwelt ∙ medizin ∙ gesellschaft 2018 Feb 31(1).

Εκτός από τη συνεχή παθητική έκθεση 24 ώρες/7 μέρες/ολόχρονα, η μεγαλύτερη έκθεση γίνεται κατά την ώρα της χρήσης και είναι  μεγάλη η ενεργητική έκθεση για τον χρήστη και μεγάλη η παθητική για όποιο βρίσκεται κοντά του. Τα ιδία και σε μεγαλύτερο βαθμό ισχύουν όταν γίνεται σύνδεση μέσω π.χ. 4G.

Γι’ αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2011, Ιατρικοί Σύλλογοι και άλλα Διεθνή σώματα (Reykjavik appeal 2017, Nicosia Declaration 2017) προειδοποιούν για τους κινδύνους και για την αποφυγή τους ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ στα σχολεία, σπίτι, παιδιατρικές μονάδες να χρησιμοποιείται μόνο ενσύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο που είναι ασφαλής αλλά και ταχύτερη.

Το έμβρυο και το παιδί είναι εκείνα που άμεσα και διαχρονικά επηρεάζονται περισσότερο και σοβαρότερα (Carlo V. Et al in Bionitiative 2012 sect 19 on fetal and neonatal Effects of EMF). Ως αναπτυσσόμενοι οργανισμοί είναι =C.