Δήμος Μεσσήνης: Ολοκλήρωση κτηματογράφηση περιουσίας του σε Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες

Δήμος Μεσσήνης: Ολοκλήρωση κτηματογράφηση περιουσίας του  σε Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες

Ύστερα από συστηματική εργασία των αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του Δήμου, ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η κτηματογράφηση της περιουσίας του σε Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες.

Με την κτηματογράφηση ολοκληρώθηκε μία βασική προτεραιότητα καταγραφής, με την οποία προστατεύεται και διασφαλίζεται η ιδιωτική και κοινόχρηστη περιουσία του Δήμου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τόσο της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας όσο και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των ακινήτων που παρουσιάζουν εκκρεμότητες.

Ειδικότερα, ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία και ύστερα από επισκέψεις στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία Παμίσου, Εύας, Οιχαλίας, Πεταλιδίου και Βουφράδος των υπό κτηματογράφηση Δημοτικών Ενοτήτων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του συνόλου των μερίδων των Τοπικών Κοινοτήτων, των Δημοτικών Κοινοτήτων των τέως Δήμων και Δήμου Μεσσήνης και καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και λήψη του συνόλου των αντίστοιχων συμβολαίων. 

Ακολούθως, διενεργήθηκε λεπτομερής έλεγχος των ληφθέντων συμβολαίων, καταχώρησή τους στο περιουσιολόγιο του Δήμου, έκδοση σχετικών φωτοαντιγράφων και εκ νέου έλεγχος, διόρθωση και επικαιροποίηση του Ε9 του Δήμου.

Το σύνολο των σχετικών στοιχείων (535 δικαιώματα) καταχωρήθηκε στα απογραφικά δελτία «excel» του Κτηματολογίου και συντάχθηκαν τα αντίστοιχα διαβιβαστικά έντυπα. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων της κοινόχρηστης περιουσίας έγινε υποβολή στο κεντρικό Κτηματολογικό γραφείο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι έγινε ξεχωριστή καταχώρηση των στοιχείων που σχετίζονται με τα δικαιώματα ύδρευσης ανά Τοπική Κοινότητα και διαβίβασή τους μαζί με τα σχετικά συμβόλαια στην ΔΕΥΑΜ, ώστε να υποβοηθηθεί στο αντίστοιχο έργο κτηματογράφησης της περιουσίας της. Τέλος, έγινε εντοπισμός, οριοθέτηση και εμβαδομέτρηση των ακινήτων (αφορά στο σύνολο των ευρεθέντων δικαιωμάτων).

Εκκρεμούν, δε, οι συντάξεις σχετικών ένορκων βεβαιώσεων για τα ακίνητα στα οποία δεν έχουν βρεθεί τίτλοι ιδιοκτησίας.