Ενημέρωση Π. Μαντά για τους οδικούς άξονες της Μεσσηνίας


Με δεδομένη την έντονη ανησυχία των πολιτών αλλά και την παρέλευση αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος από τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών παραγόντων, ο βουλευτής Μεσσηνίας, Περικλής Μαντάς, ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των οδικών έργων της περιοχής της Μεσσηνίας.

Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά στην κατασκευή με Σ.Δ.Ι.Τ. του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, τις επόμενες ημέρες θα δοθεί σε διαβούλευση και θα κατατεθεί προς γνωμοδότηση στα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης, καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τμήματος Καλαμάτα – Ριζόμυλος. Με το πέρας της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί και το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο επιπλέον περιλαμβάνει την επιλογή των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου, όπως και για τη συνολική περιβαλλοντική αδειοδότησή του. 

Στο δεύτερο και κρίσιμο στάδιο που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο οι διαδικασίες επιλογής του τελικού αναδόχου, όπως και η ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης, προκειμένου να ξεκινήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα η κατασκευή του οδικού άξονα.

Όσον αφορά στον εξίσου σημαντικό οδικό άξονα Τσακώνα – Καλό Νερό, ο οποίος ποτέ δεν έπαψε να βρίσκεται στις κυβερνητικές προτεραιότητες, πρόκειται για ένα έργο πλήρες και ώριμο μελετητικά, το οποίο θα προσφέρει σημαντική ανάπτυξη στη Δυτική Μεσσηνία. Για το έργο αυτό και ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την κατασκευή του, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν έπειτα από την οριστική έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος.