Επέκταση της σύμβασης και έργα αναβάθμισης προτείνει η εταιρεία διαχείρισης της Μαρίνας Καλαμάτας

Επέκταση της σύμβασης και έργα  αναβάθμισης προτείνει η εταιρεία διαχείρισης της Μαρίνας Καλαμάτας

Συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας που διαχειρίζεται τη Μαρίνα Καλαμάτας είχε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Στην προγραμματισμένη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του και στην οποία συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Ελένη Αλειφέρη, Γιώργος Φάβας και Νίκος Μπασακίδης, καθώς επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ μαζί με στελέχη της εταιρείας, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται και με την προοπτική της μαρίνας, η παραχώρηση της οποίας ολοκληρώνεται το 2022.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο δήμαρχος ζήτησε ενημέρωση επί συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται της υποδομής, ενώ από την πλευρά της εταιρείας εκφράστηκε καταρχάς ενδιαφέρον για παράταση της μίσθωσης σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης που η εταιρεία σε συνεννόηση με το Δήμο θα προβεί. Αποφασίστηκε να αποσταλεί αναλυτική πρόταση προς το δήμαρχο, ενώ θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε ρεπορτάζ του “Θ” στο τέλος Ιανουαρίου αναφέραμε ότι “και το υπόλοιπο των μετοχών της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.» απέκτησε η εταιρεία Κυριακούλης. Ειδικότερα, η εισηγμένη Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι ΑΕ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο ενίσχυσης της θέσης του ομίλου στον κλάδο εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ αγόρασε, δυνάμει της από 14.01.2020 Σύμβασης Πωλήσεως Ονομαστικών Μετοχών, 80.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, της θυγατρικής της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.» από τη μόνη άλλη μέτοχο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ.Π.Ε.».

Το τίμημα ανήλθε σε 255.000 ή 3,1875 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της μεταβιβάσεως, η οποία ολοκληρώθηκε την 23.01.2020, η εταιρεία Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι ΑΕ κατέχει πλέον 200.000 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 100% αυτής”.

Α.Π.