Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 20 Φεβρουαρίου 2020


Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΤΑΧΕΙ

Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία επί του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδος κορυφής, με περιεχόμενο που αφορά στη χώρα μας. Και κυρίως:

1) Το Συμβούλιο θα εξετάσει την επικαιρότητα και θα ανταλλάξει απόψεις για τις σχέσεις Ε.Ε.-ΑΕ, τη Λιβύη και τις σχέσεις Ε.Ε.-Ινδίας. Υπενθυμίζουμε πως, απ’ ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι ακολούθησαν τις κανονικές διαδικασίες και αφού η Ελλάδα δεν προέβη στις δέουσες ενέργειες (δηλαδή σε καταγγελία του μνημονίου κατανόησης Τουρκίας – Λιβύης), αλλά περιορίστηκε σε αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας και άλλες διπλωματικές ενέργειες, καλές μεν αλλά χωρίς νομικό αποτέλεσμα.

Το θέμα με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το βασικό σημείο της έκτακτης συνόδου. Εδώ ο λόγος της χώρας μας πρέπει να είναι, στο δίπολο μη μειώσεως πόρων στη γεωργία, μη μειώσεως πόρων στη συνοχή. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε θετική γνώμη τόσο για την πράσινη Ευρώπη όσο και για την ψηφιοποίηση, αλλά καλό είναι να συσχετισθούν με τα δύο θέματα γεωργίας και συνοχής, αν η κυβέρνηση επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τους αντλούμενους πόρους από τα κοινοτικά ταμεία.

Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Παιδεία), 20 Φεβρουαρίου 2020

Οι υπουργοί Παιδείας θα εκδώσουν ψήφισμα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα εξετάσουν το θέμα «κυκλοφορία των εγκεφάλων – κινητήρια δύναμη για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης». Εδώ πρέπει να τεθεί, επιτέλους, το θέμα ότι η εκροή εγκεφάλων από μια χώρα στην οποία επέδρασαν όλες οι «πολιτικές των θεσμών» δεν μπορεί να συνεχιστεί και, άρα, απαιτούμε προγράμματα ανάταξης της χώρας και επιστροφής των νέων Ελλήνων επιστημόνων. Η κατακρήμνιση του ΑΕΠ κατά 26% τα τελευταία χρόνια δεν αναπληρώνεται αμέσως. Να μην αντικαταστήσουμε τους Έλληνες επιστήμονες με τα κατατρεγμένα και ξεριζωμένα άτομα και οικογένειες από τις εστίες τους, λόγω συρράξεων για την κατανάλωση των όπλων εκείνων που τα παράγουν. Αλλιώς καταντά ανούσιο μια φτωχή χώρα να σπουδάζει τους νέους της με τα πενιχρά εισοδήματά της, τα οποία στη συνέχεια προσπαθούν να ανακτήσουν σε άλλες αγορές, μεταφέροντας εθνικό πλούτο στις χώρες διαφυγής τους (όχι εθελούσιας εσωτερικής μετανάστευσης στην Ε.Ε.).

Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, είναι μια διαδικασία διακυβέρνησης που βοηθά πρωτίστως τα κράτη μέλη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης και τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Ως εκ τούτου, εξετάζει επίσης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, που μπορούν να τονώσουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις.

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, 25 Φεβρουαρίου 2020

Το Συμβούλιο θα ασχοληθεί πρωτίστως με τις προπαρασκευαστικές εργασίες εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, τα επόμενα στάδια των σχέσεων Ε.Ε.-Ηνωμένου Βασιλείου και τα σχέδια για το νομοθετικό έργο. Εκεί θα εξειδικευτούν και τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής της 20ής Φεβρουαρίου.

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, 27 – 28 Φεβρουαρίου 2020

Το Συμβούλιο θα συζητήσει σχετικά με τα ζητήματα που δημιουργεί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική βιομηχανία της Ε.Ε. Θα εκδώσει συμπεράσματα για τη βελτίωση της νομοθεσίας και θα εξετάσει την έκθεση επιδόσεων της ενιαίας αγοράς. Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή) το Συμβούλιο θα καθορίσει μερική γενική προσέγγιση για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και θα συζητήσει τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί θα συζητήσουν για τη συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην Πράσινη Συμφωνία. Καλό είναι να στρέψουμε την προσοχή μας προς τη χρήση των αποτελεσμάτων νέων προϊόντων που έχουν προκύψει από τη συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε και να βοηθηθεί ο αγροτικός τομέας στην ανταγωνιστικότητά του και να κερδίσει η χώρα περισσότερους πόρους από

Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές πρωτοβουλίες

Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές πρωτοβουλίες

θα εξετάσουν οι ευρωβουλευτές σήμερα Τετάρτη

Οι Επιτροπές Βιομηχανίας και Εσωτερικής Αγοράς θα συζητήσουν με τον αρμόδιο Επίτροπο τις νέες πρωτοβουλίες στον ψηφιακό τομέα σήμερα το απόγευμα.

Μια στρατηγική για την Ευρώπη που ταιριάζει στην ψηφιακή εποχή.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2020 ότι θα παρουσιάσει μια «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ευρώπη – προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή», ορίζοντας το όραμά της για τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.

Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών και η θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων για την ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αυτή τη στρατηγική. Αναμένεται να βασιστεί σε ζητήματα που καλύπτονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη ρύθμιση «πλατφόρμα- προς- επιχείρηση».

Όσον αφορά στη Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόταση της Κομισιόν θα στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησής της στην Ε.Ε., καθώς και στην πλήρη τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών. Πρέπει να προσδιορίσει τις βασικές ευκαιρίες και προκλήσεις, να αναλύσει τις ρυθμιστικές επιλογές και να υποβάλει προτάσεις και δράσεις πολιτικής σχετικές με, π.χ., την ηθική, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ευθύνη.

Τέλος, στη στρατηγική αυτής θα ήταν να διερευνηθεί πώς να αξιοποιηθεί στο έπακρο η τεράστια αξία των μη προσωπικών δεδομένων ως ένα συνεχώς επεκτεινόμενο και επαναχρησιμοποιούμενο περιουσιακό στοιχείο στην ψηφιακή οικονομία.

Του Γιώργου Μαρκατάτου