Κατέρρευσαν… οι φράχτες

Κατέρρευσαν… οι φράχτες

Στην Παιδική Χαρά στη Νέδοντος, πίσω από το παλιό Δημαρχείο, κομμάτι του ξύλινου φράχτη έπεσε. Ίσως θα πρέπει να στερεωθεί καλύτερα ο φράχτης αυτός.

Ω.