Καταστροφή υπόγειου κάδου απορριμμάτων


Σε μια δυσάρεστη, κοπιαστική και χρονοβόρα ενέργεια προχώρησαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Αποκομιδής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, καθώς κάποιος ασυνείδητος δημότης απέρριψε υλικά κατεδάφισης (μπάζα) μέσα στον υπόγειο κάδο που βρίσκεται έναντι του Κοιμητηρίου Καλαμάτας. Λόγω του βάρους των συγκεκριμένων αποβλήτων, στάθηκε αδύνατο να σηκωθεί ο εσωτερικός πολυεστερικός κάδος με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε θραύση τμήματος της υπέργειας κατασκευής και ολοκληρωτική αχρήστευση του εσωτερικού κάδου.

Ενημερώνουμε ξανά τους δημότες μας ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά η απόρριψη Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) σε οποιονδήποτε κάδο σύμμεικτων ή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας (άρθρο 10) και της ΚΥΑ 36259/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Η παράβαση των Κανονισμών οδηγεί σε διοικητικές κυρώσεις και αυστηρά πρόστιμα.

Η διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ειδικού κάδου, έπειτα από σχετική άδεια του Δήμου, εφόσον θα καταλάβει κοινόχρηστο χώρο και την διάθεσή τους στη συνέχεια από τοπικό συλλογέα σε μια από τις αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. που βρίσκονται στην Π.Ε. Μεσσηνίας.