Νέες μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία

Νέες μόνιμες προσλήψεις ιατρικού  προσωπικού σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία

Ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή από το υπουργείο Υγείας η απόφαση έγκρισης της προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας. Χθες, δε, εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη για τη κάλυψη των θέσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, για τις Νοσηλευτικές Μονάδας Καλαμάτας και Κυπαρισσίας προκηρύσσονται οι εξής θέσεις:

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

α/α   Ειδικότητα       Βαθμός    Αριθμός θέσεων

1       Εσωτερικής Παθολογίας  ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

2      Καρδιολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

3      Νευρολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

4      Ωτορινολαρυγγολογίας     ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

5      Ψυχιατρικής     ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

6      Νεφρολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

7      Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής   ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

8      Ακτινολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

9      Αναισθησιολογίας     ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

        ΣΥΝΟΛΟ                Εννέα (9)

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

α/α   Ειδικότητα       Βαθμός    Αριθμός θέσεων

1       Χειρουργικής   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  Μία (1)

2      Αναισθησιολογίας     ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

3      Νεφρολογίας (για τη ΜΤΝ)      ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

4      Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας  ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

5      Καρδιολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

6      Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας   ΕΠΙΜ.Β’        Μία (1)

7      Καρδιολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

8      Οφθαλμολογίας        ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

9      Ακτινολογίας    ΕΠΙΜ.Β’  Μία (1)

        ΣΥΝΟΛΟ                Εννέα (9)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/2/2020, ώρα 12.00 και λήγει στις 28/2/2020, ώρα 12.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.nosokomeiokalamatas.gr (Ενημέρωση >> Προσλήψεις).

Σημειώνεται ότι για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ν.Μ. Καλαμάτας έχουν ήδη προκηρυχθεί εννέα (9) θέσεις, μία (1) εκ των οποίων (η θέση διευθυντή) έχει ήδη καλυφθεί. Για τις άλλες θέσεις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο διορισμός της μόνιμης Παθολόγου-Ογκολόγου.