Νέο ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ: Επιχειρηματικότητα ανέργων 18-29 ετών

Νέο ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ: Επιχειρηματικότητα ανέργων 18-29 ετών

Μέχρι 28/02/2020 (αρχική) αίτηση υπαγωγής

Με το νέο αυτό πιλοτικό πρόγραμμα, με «προχωρημένο» κατά γενική ομολογία σχεδιασμό υλοποίησης, θα παρέχεται επιδότηση έως και 17.000 ευρώ σε 2.500 ανέργους που επιθυμούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση.

Όμως, οι υποψήφιοι καλούνται να περάσουν από «σαράντα κύματα», διαδικασία στην οποία –κατά τη γνώμη μας- δεν μπορεί να ανταποκριθεί το πολύ μεγάλο ποσοστό της αναμενόμενης μεγάλης ζήτησης, με λίγες ώρες συμβουλευτικής, παρά μόνο με εξωτερικό σύμβουλο και αν…

Από τον όλο σχεδιασμό του –πάντα κατά την εκτίμησή μας- παρότι φαίνεται να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό ανέργων, ουσιαστικά εμείς συμπεραίνουμε ότι αφορά λιγότερους από όσους αρχικά φαίνεται, εκείνους που διαθέτουν μια άρτια κατ’ αρχάς επιχειρηματική ιδέα και πραγματική γνωστική και εμπειρική ικανότητα δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης και, επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα κεφαλαίου κίνησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 18-29 ΕΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Με το πρόγραμμα θα επιδοτηθούν νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, που είναι άνεργοι και κυρίως γυναίκες, όπου εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, για να προχωρήσουν σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ολόκληρου) του προγράμματος ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 10.000 – 17.000 ΕΥΡΩ  

Η επιχορήγηση θα είναι δύο ταχυτήτων, ανάλογα με τη διάρκεια που χρειάζεται ο κάθε ωφελούμενος για να στήσει την επιχείρησή του.

Η παραμονή στο πρόγραμμα 12 μήνες θα ξεκλειδώνει επιχορήγηση έως 10.000 ευρώ και η παραμονή στο πρόγραμμα 18 μήνες θα ξεκλειδώνει επιχορήγηση έως 17.000 ευρώ.

Στόχος είναι τουλάχιστον το 60% των ωφελουμένων να είναι γυναίκες.

ΠΕΝΤΕ ΦΑΣΕΙΣ

• Το πρώτο στάδιο που έχει μπει ήδη σε εφαρμογή, από 27/01/2020, αφορά στη δημοσιοποίηση της πρώτης πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5.000 νέοι άνεργοι 18-29 ετών καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις μέχρι 28/02/2020.

• Στο δεύτερο στάδιο που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του Μαρτίου, οι 5.000 άνεργοι θα συμμετάσχουν σε σεμινάριο νέας επιχειρηματικότητας, διάρκειας πέντε ημερών με στόχο την επιμόρφωσή τους στις νέες επιταγές της αγοράς εργασίας και του επιχειρείν.

Στο ίδιο στάδιο θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και η επιλογή 3.000 επιχειρηματικών ιδεών, που θα εκτιμηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια ως οι πλέον κατάλληλες και ώριμες για να επιδοτηθούν.

Τα κριτήρια αξιολόγησης (Κ) και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

Κ1 – Γνώσεις και εμπειρία 20%

Κ2 – Αντίληψη αγοράς και πρότασης αξίας 20%

Κ3 – Ανάλυση δυναμικότητας αγοράς & ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 30%

Κ4 – Ικανότητα χρηματοδοτικού σχεδιασμού 15%

Κ5 – Ετοιμότητα 15%

Ελάχιστη βαθμολογία ανά Κριτήριο 5, ελάχιστη συνολική 25, με άριστα το 100.

• Στο τρίτο στάδιο, το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός των μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Coaching» των 3.000 δυνητικών ωφελουμένων με 6 συνεδρίες.

Μία συνεδρία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί διά ζώσης και 5 εξ αποστάσεως. Οι συνεδρίες θα αφορούν στη βελτίωση των επιχειρηματικών ιδεών και την «προπόνηση» των ανέργων από ειδικούς, αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους πλάνο.

• Αμέσως μετά, δηλαδή εντός του διμήνου Ιούλιος – Αύγουστος, αναμένεται να ακολουθήσει το 4ο στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ΟΑΕΔ θα απευθύνει τη δεύτερη πρόσκληση προς τους 3.000 δυνητικούς ωφελουμένους για υποβολή συγκεκριμένων αυτή τη φορά επιχειρηματικών σχεδίων προς επιδότηση.

• Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης και έναρξης επιχορήγησης, το οποίο υπολογίζεται να ξεκινήσει εντός Σεπτεμβρίου, θα περάσουν εν τέλει 2.500 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να επιδοτούνται με σκοπό τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.