«Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένας φυλακισμένος που νομίζει ότι είναι ελεύθερος, επειδή αποφεύγει να αγγίζει τους τοίχους του κελιού του»

«Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένας φυλακισμένος που νομίζει ότι είναι ελεύθερος, επειδή αποφεύγει να αγγίζει τους τοίχους του κελιού του»

Νικολά Γκομέζ Νταβίλα (1913-1994, Κολομβιανός συγγραφέας)