Τουριστικός σχεδιασμός με συνεργασία πανεπιστημίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τουριστικός σχεδιασμός με συνεργασία πανεπιστημίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε προχθές στην Τρίπολη ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Πελοποννήσου, με τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας στον εν λόγω τομέα.

Ειδικότερα, στη συνάντηση συζητήθηκαν ο σχεδιασμός για την αύξηση στην Πελοπόννησο του τουριστικού προϊόντος, το πλαίσιο διαμόρφωσης DMO (Destination Marketing Organization) και DMS (Destination Management System), ενώ έγινε εκτίμηση και σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις στον τουρισμό γενικότερα, από τον κορωνοϊό.

Οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι καθηγητές Νικόλαος Γεωργόπουλος, Δημήτριος Γεωργακέλος και Γεωργία Ζούνη και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ο καθηγητής Νίκος Πλατής.

Στο μεταξύ, σύντομα θα είναι έτοιμη η τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος για την προβολή της ελκυστικότητας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.