Χαλάνδρι, Καλαμάτα, απορρίμματα

Χαλάνδρι, Καλαμάτα, απορρίμματα

Η καινοτόμος διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Χαλανδρίου συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον επιστημόνων, πολιτικών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό υψηλόβαθμη και πολυμελής αντιπροσωπεία της Σλοβακίας, με επικεφαλής τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Norbert Kurrila, ενημερώθηκε από εκπροσώπους του Δήμου Χαλανδρίου για τις πρωτοποριακές περιβαλλοντικές δράσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εντεταλμένος σύμβουλος στον Τομέα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθηγητής του ΕΜΠ Γεράσιμος Λυμπεράτος, ενημέρωσε τους παρισταμένους για όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει το Χαλάνδρι στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πεπραγμένα του Δήμου μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think.

Ο κ. Λυμπεράτος εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τη στρατηγική του Δήμου για τη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και, κυρίως, για την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων.

Αναφέρθηκε επιπλέον στους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης των βιοαποβλήτων που έχει δοκιμάσει στην πράξη ο Δήμος Χαλανδρίου και οι οποίοι αφορούν, αφενός, στη χρησιμοποίηση των αποξηραμένων υπολειμμάτων τροφών (FORBI) ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και, αφετέρου, στην παραγωγή κομπόστ.

Πολύ θα θέλαμε η πολυμελής αντιπροσωπεία από τη Σλοβακία να βρισκόταν στην Καλαμάτα και όχι στο Δήμο Χαλανδρίου…

Α.Π.