Δήλωση σχετικά με την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ


Από τη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ  με τους Υπουργούς των Συνδεδεμένων Σένγκεν, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, για έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου  ώστε να συζητήσουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία, κρατήσαμε το ακόλουθο απόσπασμα: «Όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Οργανισμοί της ΕΕ είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στις περιοχές που υφίστανται πιέσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης  ταχείας συνοριακής παρέμβασης του FRONTEX και  πρόσθετης τεχνικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη θα παράσχουν ταχέως τη στήριξη που απαιτείται για να διασφαλιστεί η άμεση ανάπτυξη των σχετικών ομάδων και περιουσιακών στοιχείων. Η Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο συντονισμό της στήριξης των κρατών μελών».

Όσον αφορά το οικονομικό, είναι γνωστή  η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, ιδίως η δέσμευσή της να διαθέσει άμεσα 350 εκατ. ευρώ η πρόταση για επιπλέον 350 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της μετανάστευσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μπορούν να αποτελέσουν το μοχλό άντλησης περισσότερων πόρων στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, στο Συμβούλιο (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) που θα συνεδριάσει στις 13 Μαρτίου, θα αναπτυχθεί περαιτέρω η ανταπόκριση της ΕΕ στις ανάγκες που εκφράζει η Ελλάδα.

Υπερβάλουμε αν ισχυριστούμε ότι  δεν κατανοούμε γιατί ο Τούρκος πιέζει  μόνο τα ελληνικά σύνορα ως σύνορα της ΕΕ, αφού, ως γνωστόν, η Τουρκία συνορεύει και με τη Βουλγαρία. Για σκεφτείτε το κύριοι κυβερνώντες!

Κλιματική αλλαγή

Η Συμφωνία των Παρισίων όριζε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να κοινοποιήσουν τις στρατηγικές τους για την κλιματική αλλαγή, έως το 2020. Σε προχθεσινό δελτίο του Συμβουλίου αναφέρεται, ότι καθόρισε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ η οποία θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. Η θέσπιση του Συμβουλίου αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και προτρέπει όλα τα μέρη του  να καταρτίσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές, τις οποίες και θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον ΟΗΕ. Υπενθυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, προσυπέγραψε το στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Με την αποδοχή και την υλοποίηση μιας φιλόδοξης κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσπαθούν να εμπνεύσουν την παγκόσμια δράση για το κλίμα και αποδεικνύουν ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα είναι όχι μόνο επιτακτική, αλλά και εφικτή. Για τη χώρα μας, ένα ζήτημα μεγίστης σημασίας αναλύεται σε Ειδική έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την υποβάθμιση του εδάφους, τη βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων θερμοκηπίου στα χερσαία οικοσυστήματα .

Ποιότητα του αέρα

Το Συμβούλιο, στα προχθεσινά του συμπεράσματα, δήλωσε την επιθυμία του να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία οι στόχοι για την ποιότητα του αέρα. Τονίζουμε ότι για το σκοπό αυτό παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις για τα μελλοντικά μέτρα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Βέβαια, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και στο περιβάλλον, όπως αναφέρεται στην ισχύουσα πολιτική της ΕΕ για καθαρότερο αέρα, και τα πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, που έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στην ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειωθεί δραστικά από το 2008, η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η σημαντικότερη περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας στην ΕΕ. Υπολογίζεται ότι προκαλεί περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως- οι κάτοικοι των αστικών περιοχών είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο – και ότι έχει βλαβερές συνέπειες στα οικοσυστήματα.

Πάντως, πρέπει να  πούμε ότι τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας του αέρα, ιδίως οι οριακές τιμές, έφεραν αποτελέσματα και εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας των πολιτών. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τονίζει δε, ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην πολιτική για καθαρότερο αέρα και σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, όπως η έξυπνη κινητικότητα, η έξυπνη ενοποίηση τομέων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακαίνιση κτηρίων, η θέρμανση κατοικιών, η γεωργία και η βιομηχανία. Και βέβαια, όλα τα παραπάνω ιεραρχούνται ως προς την απορρόφηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προτείνοντας να χρησιμοποιηθούν τα συνδυασμένα οφέλη από τους στόχους για το κλίμα και την ποιότητα του αέρα, ως μοχλός για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

του Γιώργου Μαρκατάτου