Δήμος Καλαμάτας: Ανάσες…προφύλαξης και οικονομικής ενίσχυσης

Δήμος Καλαμάτας: Ανάσες…προφύλαξης και οικονομικής ενίσχυσης

Εξειδίκευση μέτρων για κορωνοϊό και πληγείσες επιχειρήσεις 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Καλαμάτας με ανακοίνωσή του εξειδίκευσε τη δέσμη μέτρων που έχουν ληφθεί από τη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και ελάφρυνσης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

• Δαπάνες απολύμανσης σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους  έως του ποσού των 30.000 ευρώ.

• Δαπάνες επικοινωνίας και ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού έως του ποσού των 5.000 ευρώ.

• Δαπάνες προμήθειας αντισηπτικών, μασκών, γαντιών για την προστασία των εργαζομένων και των αιρετών που εργάζονται στο Δήμο έως του ποσού των 6.000 ευρώ.

•Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών, δόσεων ρύθμισης και τμηματικής καταβολής διευκόλυνσης οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από την λήψη της απόφασης μέχρι την 31/7/2020.

•Τη μηδενική καταβολή είσπραξης οφειλών των πληγεισών επιχειρήσεων (σύμφωνα με τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί ή και άλλους που θα ανακοινωθούν μελλοντικά), που αφορούν τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τα  τέλη καθαριότητας, για το χρονικό διάστημα (αναλογικά) που η κυβέρνηση θα λάβει σχετική απόφαση  οι επιχειρήσεις αυτές να παραμείνουν κλειστές. 

• Την αναστολή είσπραξης οφειλόμενων φόρων και τελών (π.χ τέλος παρεπιδημούντων  0,5% , 5% κ.λ.π) έως την 31/7/2020.  

• Τη μηδενική καταβολή αντιτίμου για την κατάληψη θέσης στάθμευσης στα σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και στα parking του Δήμου στον Νέδοντα και την ΚΑΚ έως την 31/3/2020.

• Τη μηδενική καταβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς για όσο χρονικό διάστημα παραμείνουν κλειστοί.