Δημόσια διαβούλευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας


Στο Αμφιθέατρο Α. Κουμουνδούρος του Διοικητηρίου Καλαμάτας την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. οι  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Ένωση Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Νηλέας και ο Σύλλογος Υπέρ Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ με μέλη: AGROVIM, Aγροτικός Συνεταιρισμός Στέρνας, Σταθόπουλος Π. Ιωάννης, 30 τυποποιητικές μονάδες, 100 ελαιοτριβεία, 200 ελαιοκαλλιεργητές κ.ά.) προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την υποβολή αίτησης, με σκοπό την τροποποίηση ήσσονος σημασίας των προδιαγραφών της ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.