Δωρεάν ίντερνετ από το Δήμο Καλαμάτας για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών

Δωρεάν ίντερνετ από το Δήμο Καλαμάτας για κάλυψη  εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών

Μία ακόμα πρωτοβουλία λαμβάνει ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου τη δύσκολη αυτή περίοδο να προσφέρει το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες του.

Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας που εξελίσσεται σε όλη τη χώρα για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, υπήρξε επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων για να δοθεί λίστα για ανάγκες που έχουν προκύψει με μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Για τους μαθητές αυτούς ο Δήμος θα χορηγήσει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για το επόμενο τρίμηνο, ενώ θα εξεταστεί κι όποια άλλη κατά περίπτωση ανάγκη.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία που οι έκτακτες συνθήκες μάς έχουν επιβάλει.