Δ.Σ. Τριφυλίας: Απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη οι κλειστές επιχειρήσεις


Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας την Παρασκευή, στις 11.00 το πρωί. 

Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής: 

1. Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 27η-03-2020

2. Απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού) καθώς και τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις του Δήμου Τριφυλίας που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020 (έγκριση των αριθ. 40/2020 & 46/2020 αποφάσεων Οικον. Επιτροπής). 

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Σώματος, Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, «Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 η λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010). 

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και την Παρασκευή 27/3/2020 και ώρα 11.00 π.μ. να ενημερώσετε οπωσδήποτε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία δημάρχου στην έδρα του Δήμου ή με τις επί μέρους Δημοτικές Ενότητες».

Του Ηλία Γιαννόπουλου