«Ζεσταίνει» με χρήμα την αγορά ο Δήμος Καλαμάτας

«Ζεσταίνει» με χρήμα την αγορά ο Δήμος Καλαμάτας

Άμεση πληρωμή προμηθευτών του δήμου Καλαμάτας

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, έχοντας υπόψη του τη δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται και στην τοπική οικονομία, από τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού, έδωσε σαφή οδηγία προς τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου άμεσα να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να υπάρξει αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου προς τους προμηθευτές του. 

Η οδηγία αυτή δόθηκε, ώστε άμεσα η τοπική οικονομία να ενισχυθεί, ενώ δόθηκαν επιπλέον κίνητρα στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης για την ταχύτερη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου.