Η Καλαμάτα στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια»

Η Καλαμάτα στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια»

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία του συνεδρίαση, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Το «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» αποτελεί μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στα Τρίκαλα στις 13 Ιουνίου 2006 και αριθμεί σήμερα 26 μέλη – Δήμους της χώρας οι οποίοι διαρρέονται από ποτάμια.

Σκοπός του είναι η ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν στην περιβαλλοντική, πολιτιστική, αισθητική και οικονομική ανάπτυξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Για να επιτύχει έναν ορθολογικό σχεδιασμό κατά την άσκηση των τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών, το Δίκτυο συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόσφατα, μάλιστα, συνήψε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ με στόχο την αμοιβαία συνεργασία τόσο του ιδίου όσο και κάθε Δήμου – μέλους του Δικτύου σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα της προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, που αφορά στα ποτάμια οικοσυστήματα, μέσα από ερευνητικές, πειραματικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή αφορά στην εκπόνηση σχετικών μελετών και στην οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης των φορέων και των δημοτών –κυρίως των νέων ανθρώπων – σε περιβαλλοντικά θέματα που έχουν σχέση με τα ποτάμια οικοσυστήματα.

Το Δήμο Καλαμάτας διασχίζουν τρία ποτάμια, ο Νέδων, ο Πάμισος και ο Άρις. Η απόφαση ένταξης στο «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» στοχεύει επίσης στη συνεργασία των πόλεων με ποτάμια προκειμένου να αντιμετωπισθούν από κοινού τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη Δήμων – μελών, με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών δράσεων και στρατηγικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Βασίλη Κοσμόπουλο, και έγινε αποδεκτή από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο.