Η διαχείριση ενός υπόπτου παιδιατρικού περιστατικού για κορωνοϊό στο Νοσοκομείο Καλαμάτας


Τα «βήματα» αντιμετώπισης ενός υπόπτου παιδιατρικού περιστατικού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας έκανε γνωστά με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο διοικητής Γιώργος Μπέζος. 

Αναφέρει αναλυτικά: 

1. Οι παιδιατρικοί ασθενείς ύποπτοι για Covid-19 θα μεταφέρονται στην Παιδιατρική Κλινική για λήψη ιστορικού και εξέταση

2. Πριν από τη μεταφορά των ασθενών θα ενημερώνεται ο υπάλληλος φύλαξης από το ΤΕΠ, ώστε να εκκενώνει το διάδρομο που οδηγεί στην Παιδιατρική και να κλείνει τις ενδιάμεσες πόρτες των γραφείων 

3. Η είσοδος των ασθενών θα γίνεται από την κεντρική είσοδο της Κλινικής 

4. Οι θάλαμοι που διαμορφώθηκαν και είναι διαθέσιμοι είναι οι τρεις πρώτοι, δηλαδή 14, 15 και 16

5. Τοποθετήθηκε διαχωριστικό πέτασμα για τους υπόλοιπους θαλάμους

6. Ορίστηκε νοσηλευτικό προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης για αυτούς τους ασθενείς, καθώς και προσωπικό καθαριότητας.

7. Αν χρειαστεί ακτινογραφία, πραγματοποιείται στο θάλαμο του ασθενούς με το φορητό ακτινογράφο από τον τεχνολόγο που έχει ενημερωθεί για την εφαρμογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας

8. Τα δείγματα για τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών τοποθετούνται σε σακουλίτσα μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων με το παραπεμπτικό στην εξωτερική θήκη που διαθέτει και σε ένα νεφροειδές. Δε μεταφέρονται στα εργαστήρια του νοσοκομείου με το σωληνωτό ταχυδρομείο

9. Ο υπεύθυνος παράδοσης των δειγμάτων (Β.θαλάμου –Νοσηλευτής) στα εργαστήρια τα παραδίδει τοποθετώντας τα στο τραπεζίδιο που βρίσκεται αμέσως μετά την είσοδο στο χώρο και είναι μόνο για εργαστηριακά από ασθενή ύποπτο για covid-19, αφού έχει ενημερώσει πριν τους παρασκευαστές

10. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταφερθεί και το φαρυγγικό επίχρισμα των ασθενών στο ΤΕΠ, για να διατηρηθούν στο ψυγείο του εξεταστηρίου «300» έως ότου τα παραλάβει η εταιρεία μεταφοράς για να τα παραδώσει στο Παστέρ 

11. Ενημερώνεται το Γραφείο Λοιμώξεων για τη λήψη δειγμάτων των ασθενών.

Κ. Γαζ.