Καλαμάτα: Δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη ενόψει Δημοτικού Συμβουλίου


Αναβλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση λόγω…κορωνοϊού

Δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε, χθες, μεταξύ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του δημάρχου, προκειμένου οι τεχνικοί του Δήμου να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης μέσω των εφαρμογών που η τεχνολογία παρέχει.

Σημειώνεται ότι η προγραμματισμένη για χθες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020. Η αναβολή της συνεδρίασης έγινε στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στην παρούσα φάση.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 14:00 και θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Εν τω μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή για πρώτη φορά διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, χθες, με βιντεοκλήση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Φάβα, με τα μέλη της να συμμετέχουν και να ψηφίζουν, μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης και σύμφωνα και με τη δυνατότητα που -πλέον- δόθηκε από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού.