Καλαμάτα: Προσωρινή αναστολή του παζαριού της Αγίας Τριάδας

Καλαμάτα: Προσωρινή αναστολή του παζαριού της Αγίας Τριάδας

Ομόφωνη απόφαση για λόγους προάσπισης δημόσιας υγείας έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου στην Αγία Τριάδα Καλαμάτας, όπου διενεργείται κάθε Πέμπτη παζάρι ειδών ελαφράς βιοτεχνίας.

 Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των οδηγιών που έχουν δοθεί για προληπτικούς λόγους, καθώς υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και μετακίνηση πολιτών, ενώ στο παζάρι δεν παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, “αφού επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος άρχισε την συνεδρίαση. Έπειτα εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο το μοναδικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης «Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος  το  θέμα  ο  κ.  Πρόεδρος  λέγει  ότι κατόπιν  της  ραγδαίας εξάπλωσης του COVID-19 στην χώρα μας και κυρίως στους όμορους νομούς Ηλείας και Αχαΐας και δεδομένου ότι η πλειονότητα των μικροπωλητών και μισθωτών των καταστημάτων του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου προέρχονται από τους ανωτέρω νομούς και η επισκεψιμότητα του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου και του παζαριού της Πέμπτης είναι πολύ μεγάλη από δημότες της πόλης μας, εισηγούμαι όπως προς προάσπισιν της δημόσιας υγείας όπωςανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου από χθες 11/03/2020 και έως31/3/2020″.