«Μομφή» από το ΚΥ.ΜΑ. σε Λεβεντάκη για τον ηλεκτρονικό πίνακα στην πλατεία

«Μομφή» από το ΚΥ.ΜΑ. σε Λεβεντάκη  για τον ηλεκτρονικό πίνακα στην πλατεία

«Δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία έγκρισης και λειτουργίας»

«Μομφή» στη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και, προφανώς, το δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη και τη διοίκησή του αφήνει στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του ο συνδυασμός της σχετικώς πλειοψηφούσας παράταξης στο Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας, «ΚΥ.ΜΑ.» (σ.σ. Κυπαρισσία Μαζί), με αιχμηρή αναφορά στην κατασκευή και λειτουργία του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας.

Όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του: «Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η τοποθέτηση και η έγκριση λειτουργίας μιας τέτοιας δομής στην πόλη οφείλει υποχρεωτικά να περάσει από την έγκριση του Συμβουλίου Κοινότητας Κυπαρισσίας, το οποίο αποτελεί το πρωταρχικό όργανο γνωμοδότησης για ανάλογα θέματα και η συγκατάθεσή του ορίζεται από το νόμο ως απαραίτητη, αν όχι αποκλειστική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Συμβούλιο Κοινότητας όχι μόνο δε συγκλήθηκε για να συνεδριάσει, αλλά δεν υπήρξε καν ενημέρωση των μελών του από το Δήμο. Ως εκ τούτου, δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία έγκρισης και λειτουργίας. Μένοντας, παρόλα αυτά, στον αρχικό σκοπό της τοποθέτησής του, το ”ΚΥ.ΜΑ” αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης μπορεί, εν δυνάμει, να εξυπηρετήσει μία σειρά σημαντικών σκοπών, ως: Χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες του. Σύγχρονο μέσο επαρκούς ενημέρωσης για τον επισκέπτη της πόλης. Αρωγός της τοπικής κοινωνίας στη νέα εποχή παροχής και πρόσβασης υπηρεσιών πληροφορίας. Κατανοώντας, λοιπόν, τη σημασία ύπαρξης μιας τέτοιας δομής για την πόλη της Κυπαρισσίας, παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας για ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο λειτουργίας του πίνακα, αποβλέποντας σε μια πληρέστερη χρήση του. Η τακτική εναλλαγή στις απεικονίσεις της οθόνης μπορεί να περιέχει: Ευκρινή απεικόνιση ώρας και ημερομηνίας. Περιεκτική αναφορά στις καιρικές συνθήκες της περιοχής και απεικόνιση της θερμοκρασίας. Σαφή παρουσίαση οδηγιών πρόσβασης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το συγκεκριμένο σημείο. Ενημέρωση κοινού για το εφημερεύον φαρμακείο και σαφείς οδηγίες πρόσβασής του από το συγκεκριμένο σημείο. Παρουσίαση της αφίσας οποιασδήποτε εκδήλωσης λαμβάνει χώρα στο Δήμο Τριφυλίας. Εμφάνιση μηνύματος του Δήμου Τριφυλίας για ευχές στις εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα. Απαραίτητη απεικόνιση όλου του περιεχομένου και στην αγγλική γλώσσα. Απεικόνιση της ελληνικής σημαίας μόνο σε περιόδους εθνικών εορτών και αυξημένης επισκεψιμότητας της πόλης ( Ιούνιο – Σεπτέμβριο) με ένα γράφημα πιο ”καλαίσθητο και ζωντανό” από το ήδη υπάρχον. Μέσα σε αυτά κρίνουμε απαραίτητη την ανάληψη ευθύνης της λειτουργίας του πίνακα από το ίδιο το Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας, μέσω τοποθέτησης καταρτισμένου ατόμου/υπαλλήλου. Έτσι, θα απλοποιηθεί η διαδικασία εμπλουτισμού και ορθής λειτουργίας του. Η ομάδα του ”ΚΥ.ΜΑ”, νιώθοντας την ανάγκη για την ύπαρξη λειτουργικών δομών σε όλο το φάσμα της Κοινότητας, επικροτεί ανάλογες παρεμβάσεις, εφόσον τηρούνται όλα τα κριτήρια ενημέρωσης και έγκρισης των αρμοδίων.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πολίτες της πόλης να ενημερώνονται όπως οφείλουν μέσω του Συμβουλίου Κοινότητας, το οποίο αποτελεί το μέσο με το οποίο προωθούν τις προτάσεις τους προς έγκριση, ενημερώνουν τους αρμοδίους για τα προβλήματα της περιοχής και προτείνουν λύσεις αποτελεσματικές. Είναι η μοναδική διαδικασία ικανή να τους καταστήσει ενεργούς στη λήψη καίριων αποφάσεων για τον τόπο που ζουν και αγαπούν».

Του Ηλία Γιαννόπουλου