Οριζόντια μέτρα στήριξης επιχειρήσεων ζητά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας


Οριζόντια μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ζητά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σχετικά: «Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, μετά την κήρυξη λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε πανδημία και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν, η κυβέρνηση με ετοιμότητα έχει προχωρήσει ως τώρα στην εκπόνηση έκτακτων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της χώρας.

Μέριμνα όλων μας αυτή την κρίσιμη στιγμή επιβάλλεται να είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Τα Επιμελητήρια καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συνεισφέρουμε στο έργο των αρμόδιων υπουργείων, στη διεύρυνση της λίστας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στα μέτρα στήριξης, με σκοπό την αποφυγή τυχόν λαθών ή αδικιών.

Όμως, οι ραγδαίες εξελίξεις καθιστούν κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση άσκοπη, με τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται συνέπεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Είναι πλέον άνευ αντικειμένου κάθε συζήτηση περί στοχευμένης βοήθειας όταν όλοι βιώνουν μια δραματική συρρίκνωση στον κύκλο εργασιών τους.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να στραφούμε σε οριζόντιες λύσεις χωρίς εξαιρέσεις, με σκοπό όχι τόσο την αποφυγή πιθανών αδικιών ή λαθών, όσο την πράξη κάθε δυνατής προσπάθειας αποφυγής ανεπανόρθωτης καταστροφής της οικονομίας συνολικά.

Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχτεί άμεσα με σοβαρά μέτρα, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και εργαζομένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Να παρθούν μέτρα στήριξης όλων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα, για να μπορέσει γρήγορα και αποτελεσματικά να ανακάμψει ο τομέας της γεωργίας στη χώρα μας.

Επιπλέον, επιβάλλεται άμεσα να νομοθετηθούν ξεκάθαρες δικλείδες προστασίας των επιχειρήσεων (Νομικών Προσώπων και Ατομικών Επιχειρήσεων) και των φυσικών προσώπων, όσον αφορά στο Τραπεζικό Σύστημα και τους Διαχειριστές Απαιτήσεων και Δανείων (Servicers), σε θέματα καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων (επιταγές, συναλλαγματικές κ.τ.λ.), αλλά και εξυπηρέτησης κεφαλαίου και τόκων των δανειοληπτών.

Τέλος, αποτελεί αναγκαιότητα να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και προγράμματα στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών της μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες μετά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο τουριστικό μας προϊόν, έχουν πρώτες δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την υφιστάμενη κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου.

Βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Αναμένουμε άμεσα από την Πολιτεία την εκπόνηση πρόσθετων μέτρων για τη σωτηρία του συνόλου του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της χώρας και των εργαζομένων, με σκοπό την προστασία της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας».