Προχωρά με… πλειοψηφία η μελέτη επικαιροποίησης του Master plan για τον λιμένα Καλαμάτας


Ένα ακόμα βήμα προς την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του προγραμματικού σχεδίου που αφορά στο λιμάνι Καλαμάτας σημειώθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Σώμα, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά πλειοψηφία και αφού νωρίτερα έγινε συζήτηση επί της “Μελέτης Επικαιροποίησης Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Καλαμάτας (Όροι Δόμησης – Χρήσεις Γης)”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, αποφάσισε:

-Αποδοχή των προτεινόμενων από τη μελέτη απαραίτητων κτηριακών εγκαταστάσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλαμάτας (ΧΖΛ)

-Να περιοριστεί η μέγιστη προτεινόμενη συνολική εκμετάλλευση σε 7980 μ²  αντί των  10.500 μ² του Πίνακα Ι «Χρήσεις Γης – Όροι και Περιορισμοί Δόμησης ΧΖΛ Καλαμάτας»  όπως αυτός απεικονίζεται στο Σχέδιο 409-ΜΡ-Β-4 «ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ» , σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Στο  λιμενικό οικοδομικό τετράγωνο (ΛΟΤ) 2 η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση να περιοριστεί σε 4920 μ² αντί των 6000 μ². Στο ΛΟΤ 3 η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση να περιοριστεί σε 500 μ² αντί των 1300 μ². Στο ΛΟΤ 4 η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση να περιοριστεί σε 1560μ² αντί των 2200 μ².Στο ΛΟΤ 1 να παραμείνει η προτεινόμενη μέγιστη συνολική εκμετάλλευση 1000 μ². 

-Επιπλέον  να απαγορευτεί η δόμηση στις εξής περιοχές της ΧΖΛ Καλαμάτας: Στο Πάρκο του Λιμενικού της περιοχής του ΛΟΤ 2. Νότια της οδού Ναυαρίνου, στο τμήμα από δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Τσαμαδού έως την οδό Φαρών, της περιοχής του ΛΟΤ 3. Από Φαρών έως Ακρίτα,  μεταξύ των σημείων  Ι – Κ  του Διαγράμματος της μελέτης, της περιοχής του ΛΟΤ 4. Μεταξύ της ευθείας που ορίζεται από τα σημεία του μόλου Ν1, Ν2 (προέκταση Μ. Αλεξάνδρου) και του υπήνεμου μόλου της περιοχής του ΛΟΤ4.

Τονίζεται πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση που θα αποσταλεί στους μελετητές”.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, την απόφαση καταψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις: Καλαμάτα – Τόπος Ζωής και Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες. 

Από την πλευρά της, η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης σημείωσε ότι εν μέσω της… δίνης του κορωνοϊού το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να συζητήσει διεξοδικά το θέμα σε άλλον χρόνο. 

Α.Π.