Στη… μέση η συζήτηση για την επικαιροποίηση του master plan για το λιμάνι της Καλαμάτας

Στη… μέση η συζήτηση για την  επικαιροποίηση του master plan για το λιμάνι της Καλαμάτας

Συνεχίστηκε και σήμερα η τηλεδιάσκεψη για το μέλλον του λιμανιού

Οι νέες συνθήκες στη ζωή όλων μας, ελέω κορωνοϊού, δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Έτσι, η χθεσινή συνεδρίαση διεξήχθη με χρήση της τεχνολογίας και από απόσταση. Τηλεδιάσκεψη, λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας του θεσμού.

Το θέμα που κυριάρχησε στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν οι απόψεις των δημοτικών παρατάξεων επί της Μελέτης Επικαιροποίησης Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Καλαμάτας (Όροι Δόμησης – Χρήσεις Γης).

Απόψεις επί τnς πρότασης τnς μελέτης από Δήμο Καλαμάτας
Η μελέτη επικαιροποίησης του Master Plan:

1. Ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που είχε διατυπώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 101/2018 απόφασή του, τόσο για τη θέση όσο και για τη χρήση των νέων εγκαταστάσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη μελέτη.

2. Δεν έλαβε υπόψη την προτεινόμενη από το Δήμο αποδέσμευση του Πάρκου Λιμενικού και των οδών Αναλήψεως και Ψαρών, από τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.), που σύμφωνα με τη μελέτη εντάσσονται στο Λιμενικό Οικοδομικό Τετράγωνο 2 (Λ.Ο.Τ. 2)

3. Δημιουργεί σημαντική απώλεια θέσεων στάθμευσης ως απόρροια των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων {αμφίδρομη κυκλοφορία στην οδό Ψαρών νότια της οδού Αναλήψεως και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στην οδό Αναλήψεως).

4. Προσδιορίζει τις χρήσεις γης σε κάθε Λ.Ο.Τ., οι περισσότερες από τις οποίες προβλέπονταν ήδη στο εγκεκριμένο Master Plan (σχ. 409-ΜΡ-Β2)

5. Υπερκαλύπτει με τους προτεινόμενους όρους δόμησης για κάθε Λ.Ο.Τ., κατά 3.080m2, την απαίτηση, τόσο για τη διατήρηση των προβλεπόμενων υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και για την κατασκευή των νέων που η μελέτη προβλέπει.

Επειδή στη μελέτη δεν προτείνεται η θέση, αλλά ούτε και η χρήση κατασκευών για την κάλυψη της επιπλέον δόμησης και με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί κυρίως σε θέσεις που είναι σε αντίθεση με τις πάγιες απόψεις του Δήμου, αλλά και με τις αρχές του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης,

προτείνεται να περιοριστεί η επιπλέον δόμηση και να απαγορευτεί η επιπλέον δόμηση, στις εξής περιοχές:

•Στο Πάρκο του Λιμενικού, της περιοχής του Λ.Ο.Τ 2.

•Νότια της οδού Ναυαρίνου στο τμήμα από δυτικό πεζοδρόμιο οδού Τσαμαδού έως οδό Φαρών, της περιοχής του Λ.Ο.Τ 3

•Από Φαρών έως Ακρίτα, της περιοχής του Λ.Ο.Τ. 4

•Μεταξύ της ευθείας που ορίζεται από τα σημεία του μόλου Ν1, Ν2 (προέκταση Μεγάλου Αλεξάνδρου) και του υπήνεμου μόλου, της περιοχής του Λ.Ο.Τ4.

Τελικά, επειδή η Δημοτική Αρχή δεν πρότεινε με λεπτομέρειες το πόσο πρέπει να απαγορευτεί η επιπλέον δόμηση, η συζήτηση, μετά από κάποιες ώρες, θα συνεχιστεί σήμερα, με σκοπό να βρεθεί κοινός βηματισμός μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ρεπορτάζ για το θέμα έχει πολλά κενά, μια και δεν ήταν δυνατό να παρακολουθήσουμε τη τηλεδιάσκεψη.

Παρακάτω δημοσιεύουμε μόνο την άποψη του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Κοσμόπουλου, η οποία μας εστάλη γραπτώς, και ελπίζουμε σήμερα να έχουμε καλύτερη ενημέρωση:

Αλόγιστη πολιτική η επιπλέον δόμηση
Για τους όρους δόμησης και χρήσης γης, ταυτόχρονα με τη διαδικασία της επικαιροποίησης, θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, από το υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο θα καθορίζει πλήρως τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πρόταση των μελετητών του υπουργείου που ορίζει τέσσερα Λ.Ο.Τ. (λιμενικά οικοδομικά τετράγωνα).

Στο Λ.Ο.Τ. 1, που συνηθίζεται να αποκαλείται ως “χιλιόμετρο”, πρόκειται να δημιουργηθούν δομές ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων. Οι προτεινόμενες, επιτρεπόμενες, χρήσεις γης αφορούν λιμενική εμπορική και επιβατική δραστηριότητα, καθώς και βοηθητικές χρήσεις.

Το Master Plan προβλέπει, για την εν λόγω περιοχή, κατασκευή σταθμού εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων και υδροπλάνων (χώρος αναμονής επιβατών, εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφεία διοίκησης, εγκαταστάσεις υγιεινής), περίπτερο εκθέσεων προϊόντων, εμπορικά καταστήματα, υποσταθμό Η/Μ καθώς και δύο φυλάκια εισόδου εξόδου.

Η προτεινόμενη από τους μελετητές μέγιστη δόμηση των 1000,00 τ.μ πρέπει να περιορισθεί στα 640,00 τ.μ., εκ των οποίων 300,00 τ.μ. θα αποτελούν υπόστεγο χώρο, καθώς πιστεύουμε ότι το εμβαδόν αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για τις απαιτούμενες κατασκευές οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους αναφερόμενους όρους χρήσεων γης.

Το Λ.Ο.Τ. 2 περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το κτήριο του Λιμεναρχείου και το Πάρκο του Λιμενικού. Οι χρήσεις γης παραμένουν ίδιες με αυτές που ορίζονται για το Λ.Ο.Τ 1. Είναι απαραίτητο να απαγορευθεί ρητά κάθε είδους δόμηση στην περίμετρο που ορίζει το Πάρκο του Λιμενικού.

Το Λ.Ο.Τ. 3 απαντάται στην περιοχή του λιμένα όπου βρίσκονται σήμερα οι αποθήκες του Λιμανιού και στο τμήμα του λιμένα που προβλέπεται να φιλοξενήσει τα μεγάλα γιότ αναψυχής. Οι χρήσεις γης αφορούν θαλάσσιο τουρισμό και βοηθητικές χρήσης. Όπως είναι εύλογο, η προκύπτουσα πρόσθετη δόμηση είναι και εδώ αδικαιολόγητη.

Τέλος, το Λ.Ο.Τ. 4 καλύπτει μια μεγάλη, σε εύρος περιοχή, που ξεκινά δυτικά από το τμήμα του λιμένα που συνορεύει με το τρίτο λιμενικό οικοδομικό τετράγωνο, περιλαμβάνει τον προλιμένα που θα λειτουργούν οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και καταλήγει στο ανατολικότερο τμήμα του λιμανιού, στον υπήνεμο μόλο. Οι προτεινόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι τουρισμός, αναψυχή, ναυταθλητισμός, αλιευτική δραστηριότητα και βοηθητικές χρήσεις.

Για ακόμα μια φορά παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένος συντελεστής δόμησης ο οποίος δεν είναι απαιτητός, καθώς οι όποιες κατασκευές αντιστοιχούν στα τετραγωνικά αυτά μέτρα θα είναι σε βάρος της ορατότητας του θαλασσίου μετώπου από την οδό Ναυαρίνου.

Α.Π.